Śmieci

kubly_smieciGmina przejmuje odpowiedzialność za gospodarkę odpadami z dniem 1 lipca 2013 r. Mieszkaniec zachowuje dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych do 30
czerwca i nie wnosi opłaty do gminy. Natomiast z dniem 1 lipca będzie funkcjonował system gminny (wskazane będzie rozwiązanie umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne), a każdy właściciel i zarządca nieruchomości zamieszkałej będzie zobowiązany uiścić opłatę do gminy. Właściciele i zarządcy nieruchomości będą zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość w pierwszym kwartale. Wzór deklaracji będzie dostarczony właścicielom i zarządcom nieruchomości. Właściciele posesji i zarządcy są zobowiązani do zgłaszania każdej zmiany w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość w terminie 14 dni od jej zaistnienia (przeprowadzki itp.) Gmina w nowym systemie jest zobowiązana do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu będzie odbierał odpady zmieszane i selektywne zbierane od mieszkańców. Gmina będzie też sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego. Opłata wynosi 14 zł (od osoby na miesiąc) w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, a 8 zł (od osoby na miesiąc) w przypadku gdy odpady segregujemy. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami, odbierana będzie każda ilość odpadów. Odbiór zmieszanych
odpadów dla budynków w zabudowie jednorodzinnej będzie odbywał się co 2 tygodnie, a
zbierane selektywnie 1 raz w miesiącu, a dla zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż
2 razy w miesiącu, z pozostałych terenów nie rzadziej niż raz w miesiącu. Selekcja ma
dotyczyć takiego podziału na worki: brązowy/czarny – odpady ulegające biodegradacji,
żółty tworzywa sztuczne, metal, zielone – szkło, niebieski – papier, tektura,
opakowania wielomateriałowe. Do odpadów “kłopotliwych”, które będziemy musieli
wrzucać we wskazane miejsca należą (odbiory zgodnie z harmonogramem, kilka razy w
roku): chemikalia i odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

Ustawy i rozporządzenia

źródło: Goniec Rogoziński

Powiązane wpisy:

(Odwiedzono 110 razy, 1 wizyt dzisiaj)
Zachęcamy do polubienia i udostępnienia
  •  
  •  

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wykonaj poniższe zadanie *