Zima oszczędza ogrzewanie…

… ale nie pomaga w jeździe na trudnych, nieutwardzonych drogach prywatnych, gminnych, lokalnych. Błoto, zalegająca woda, są przyczyną braku możliwości dojazdu do wielu posesji. Gońcowi Rogozińskiemu zgłaszają to mieszkańcy Nienawiszcza, Studzieńca, Parkowa, Budziszewka, Owczegłów. Pojawiły się też skargi na pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w zakresie stanu drogi w Parkowie. Burmistrz Rogoźna wskazał, że niejednokrotnie był na tej drodze, pracownicy magistratu ponoć też. Burmistrz twierdzi, że wysypanie kruszywa nic nie da, równanie drogi przez wiele lat było tak prowadzone, że boki są bardzo wysokie i zrobiło się dosyć duże koryto. Głos w sprawie zabrał też radny Adam Nadolny, który wskazał, że zły stan dróg jest wynikiem wieloletniego złego równania dróg, droga ma 7-8 metrów, a w latach wcześniejszych równało się 3 metry, droga robiła się coraz węższa i coraz niższa, droga zagłębiała się, dlatego woda nie odchodzi. Radny Nadolny dodaje też, że na drodze w Parkowie przyczyną złego stanu było to, że korzenie drzew zarosły drenaż, przez co woda wybijała się na drogę, a teraz, po udrożnieniu drenażu, woda z drogi zaczęła schodzić. Początkowo przypuszczano, że na drodze w Parkowie pękła rura wodociągowa, po sprawdzeniu przez Aquabellis stwierdzono, że rury wodociągowe są szczelne. Nie zmienia to faktu, że zima – nawet jeśli przyjdzie – rozwiąże problem doraźnie, a wiosną i tak czekają nas roztopy. Czy musi stać się krzywda (np. nie dojedzie pogotowie) by urząd zajął się swoim obowiązkiem? – pytają uwięzieni na bagnistych drogach mieszkańcy. Gdy zapytali w starostwie – mogli usłyszeć – „niedługo wybory” – jak relacjonuje Gońcowi mieszkaniec Nienawiszcza. Radna Ewa Wysocka przedstawiła kwestię doraźnego równania dróg w Studzieńcu, Międzylesiu (w stronę Boguniewa) i w Nienawiszczu. Radny Jarosław Łatka złożył wniosek o ul. Długą. Burmistrz Rogoźna wskazał, że bardzo dobrze zna stan ul. Długiej i dodał, że w budżecie mamy tylko sto tysięcy złotych na takie zadania, ale większe roboty będą, jak dokonamy w tym budżecie zmiany. Kierownik Wydziału Paweł Andrzejczak wskazał, że przed Nowym Rokiem razem z Burmistrzem objechał teren gminy w celu zbadania stanu dróg i sporządzono wstępną listę dróg, które należałoby zrobić w pierwszej kolejności z uwagi na ich stan i przejezdność. Kierownik wskazał, że wykonawcy nie dadzą żadnych gwarancji, a jak przy tych warunkach pogodowych i ciągłych deszczach utwardzą odcinek kruszywem, to efekt będzie nietrwały. Radny Nikodem z kolei zwrócił się o wysłanie koparki na drogę w Tarnowie, aby odprowadzić wodę w kierunku stawu. Kierownik Andrzejczak wskazał, że są tam tereny prywatne, przez które trzeba byłoby kopać rów, a ponadto przy tych warunkach pogodowych, gdyby tam wjechała koparka, to dodatkowo zniszczyłaby drogę i nie ma gdzie spuścić wody z drogi, trzeba byłoby wejść na działki prywatne. Radny Kupidura wskazał, żeby przy odwodnieniu ul. Długiej wziąć pod uwagę obszar przy ogrodach działkowych im. Karola Marcinkowskiego. Radna Longina Kolanowska zwróciła się o doraźną pomoc w zakresie stojącej wody na ul. Misko – usłyszała, że teraz nie da rady. Radny Paweł Wojciechowski zapytał o nieczynną studzienkę na ul. Fabrycznej, na wysokości ul. Polnej koło „schodów rofamowskich”, a drugie miejsce koło ścieżki pieszo-rowerowej (te miejsca są pozalewane) – usłyszał, że przegląd gwarancyjny odbył się w październiku, wszystkie te uwagi zostały przekazane wykonawcy, a ten prosił o przesunięcie terminu usunięcia usterek, a ponadto z uwagi na wysoki stan wód gruntowych, nie można było na ten teren wejść…

źródło: Goniec Rogoziński nr 3/682

(Odwiedzono 93 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *