Zebrania OSP


osp-prusce-woz-strazackiZebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruścach odbyło się w sobotę 16
lutego. W budynku Szkoły Podstawowej w Pruścach tłumnie zjawili się członkowie OSP, a także zaproszeni goście, wśród których byli: burmistrz Bogusław Janus, przewodniczący RM w Rogoźnie Zdzisław Hinz, sołtys Prusiec Henryk Karaś, radni RM w Rogoźnie Roman Szuberski, Henryk Janus, Paweł Wojciechowski oraz Marian Połczyński, reprezentujący KP PSP w Obornikach st. kapitan M. Wiktorski, prezes miejsko-gminnej OSP Feliks Kaczmarek oraz komendant miejsko-gminny Marek Sawiński. Po rozpoczęciu obrad przez prezesa OSP Stanisława Baranowskiego jednogłośnie na przewodniczącego zebrania został wybrany Łukasz Zaranek. Po przejęciu prowadzenia poprosił on druhów, jak i zaproszonych gości o uczczone minutą ciszy wszystkich druhów, którzy w ostatnim roku odeszli. Przystąpiono następnie do realizacji porządku obrad. Naczelnik jednostki Damian Grabicki przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za 2012 rok. Zawarł w nim m.in. informacje dotyczące statystyk wyjazdów na akcje strażaków ochotników, a także realizacje zamierzeń podjętych w roku poprzednim. Na uwagę zasługują dalsze prace związane z remontem remizy, dla których całkowitego ukończenia potrzebne są dalsze fundusze. Skarbnik Mariusz Charchuta przedstawił na ich temat sprawozdanie. Po nim zostało zaprezentowane sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy. W dalszej części przewodniczący zebrania zaprezentował plan działalności na rok 2013, a skarbnik OSP plan finansowy na rok bieżący. Po zakończeniu części sprawozdawczej przewodniczący Zaranek otworzył dyskusje na temat przedstawionych zagadnień. Wobec braku głosów ze strony walnego zebrania przewodniczący zakończył dyskusję i przystąpił do głosowań przyjmujących sprawozdanie głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Jednogłośnie zostały przyjęte Wszystkie głosowania. Następnie przewodniczący otworzył punkt wolne głosy i wnioski. W tej części głos zabrali zaproszeni goście. Poruszony został również temat nowego samochodu, który ma trafić do prusieckiej jednostki: obornicki staroman, za którego ma zostać przekazane 40.000 zł z budżetu gminy. Pojawiły się także dyskusje na temat możliwości zwiększenia budżetu dla OSP, które przedstawiali radni (opozycyjni), a które zbijali zarówno Burmistrz Janus, jak i przewodniczący Hinz. Chodzi głównie o wyodrębnienie w budżecie gminnym kwoty 40.000 zł, które posłużyłyby do pozyskania dofinansowania w tej samej kwocie. Radny Janus stwierdził, że to już kolejny rok, w którym te dodatkowe pieniądze przechodzą koło nosa. Trzeba dodać, iż na rok 2013 w budżecie Rogoźna zarezerwowano kwotę nieco ponad 326.000 zł plus 40.000 na dofinansowanie samochodu. Kilka dni później, bo 23 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w Parkowie, gdzie prezesem jednostki jest Ryszard Obst. Tam również głosowano pomyślnie nad absolutorium, podejmowano sprawy istotne w perspektywie rozwoju jednostki. 16 marca podobne zebranie będzie miało miejsce w rogozińskim OSP.

źródło: Goniec Rogoziński

(Odwiedzono 40 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *