Zebrania OSP

osp-prusce-woz-strazackiZebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruścach odbyło się w sobotę 16
lutego. W budynku Szkoły Podstawowej w Pruścach tłumnie zjawili się członkowie OSP, a także zaproszeni goście, wśród których byli: burmistrz Bogusław Janus, przewodniczący RM w Rogoźnie Zdzisław Hinz, sołtys Prusiec Henryk Karaś, radni RM w Rogoźnie Roman Szuberski, Henryk Janus, Paweł Wojciechowski oraz Marian Połczyński, reprezentujący KP PSP w Obornikach st. kapitan M. Wiktorski, prezes miejsko-gminnej OSP Feliks Kaczmarek oraz komendant miejsko-gminny Marek Sawiński. Po rozpoczęciu obrad przez prezesa OSP Stanisława Baranowskiego jednogłośnie na przewodniczącego zebrania został wybrany Łukasz Zaranek. Po przejęciu prowadzenia poprosił on druhów, jak i zaproszonych gości o uczczone minutą ciszy wszystkich druhów, którzy w ostatnim roku odeszli. Przystąpiono następnie do realizacji porządku obrad. Naczelnik jednostki Damian Grabicki przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za 2012 rok. Zawarł w nim m.in. informacje dotyczące statystyk wyjazdów na akcje strażaków ochotników, a także realizacje zamierzeń podjętych w roku poprzednim. Na uwagę zasługują dalsze prace związane z remontem remizy, dla których całkowitego ukończenia potrzebne są dalsze fundusze. Skarbnik Mariusz Charchuta przedstawił na ich temat sprawozdanie. Po nim zostało zaprezentowane sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy. W dalszej części przewodniczący zebrania zaprezentował plan działalności na rok 2013, a skarbnik OSP plan finansowy na rok bieżący. Po zakończeniu części sprawozdawczej przewodniczący Zaranek otworzył dyskusje na temat przedstawionych zagadnień. Wobec braku głosów ze strony walnego zebrania przewodniczący zakończył dyskusję i przystąpił do głosowań przyjmujących sprawozdanie głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Jednogłośnie zostały przyjęte Wszystkie głosowania. Następnie przewodniczący otworzył punkt wolne głosy i wnioski. W tej części głos zabrali zaproszeni goście. Poruszony został również temat nowego samochodu, który ma trafić do prusieckiej jednostki: obornicki staroman, za którego ma zostać przekazane 40.000 zł z budżetu gminy. Pojawiły się także dyskusje na temat możliwości zwiększenia budżetu dla OSP, które przedstawiali radni (opozycyjni), a które zbijali zarówno Burmistrz Janus, jak i przewodniczący Hinz. Chodzi głównie o wyodrębnienie w budżecie gminnym kwoty 40.000 zł, które posłużyłyby do pozyskania dofinansowania w tej samej kwocie. Radny Janus stwierdził, że to już kolejny rok, w którym te dodatkowe pieniądze przechodzą koło nosa. Trzeba dodać, iż na rok 2013 w budżecie Rogoźna zarezerwowano kwotę nieco ponad 326.000 zł plus 40.000 na dofinansowanie samochodu. Kilka dni później, bo 23 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w Parkowie, gdzie prezesem jednostki jest Ryszard Obst. Tam również głosowano pomyślnie nad absolutorium, podejmowano sprawy istotne w perspektywie rozwoju jednostki. 16 marca podobne zebranie będzie miało miejsce w rogozińskim OSP.

źródło: Goniec Rogoziński

(Odwiedzono 6 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *