Wybory sołtysa i rady sołeckiej

Po wyborach samorządowych – czas na wsie. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym. Nie można kandydować równocześnie na sołtysa i na członka rady sołeckiej. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza się nie później niż na 60 dni przed upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej.

Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym nie później niż 14 dni przed upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 1/10 osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej. Obowiązek zachowania kworum w czasie głosowania na sołtysa lub członka rady sołeckiej nie został narzucony przez ustawodawcę. Można więc z niego zrezygnować, ale zachowanie wymogu kworum w trakcie głosowania przyczynia się – z reguły – do podniesienia frekwencji wyborczej i poprawia legitymizację organów wyłonionych w ramach takiej procedury. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

źródło: Goniec Rogoziński nr 3/604

(Odwiedzono 25 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *