Wikariusze rogozińskich parafii

Parafia Ducha Świętego

Do 30 czerwca 2016 r. posługę duszpasterską pełnił ksiądz wikariusz mgr MACIEJ SARBINOWSKI, który pochodził z parafii pw. Ducha Świętego w Inowrocławiu. Tam się urodził 30 lipca 1972 r. i ukończył Szkołę Podstawową nr 11 oraz gimnazjum (w 1987 r.). Następnie w latach 1987-1993 uczęszczał do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie poprzez formację ascetyczno-duszpasterską przygotowywał się do kapłaństwa. Równocześnie studiował filozofię i teologię na Wydziale Teologicznym gnieźnieńskiej filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończył obroną pracy magisterskiej noszącej tytuł: „Myśl teologiczna świętego Augustyna na podstawie dorobku naukowego ks. prof. Wacława Eborowicza”. Święcenia kapłańskie przyjął w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie w dniu 10 czerwca 2000 r. z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego ks. Henryka Muszyńskiego, Prymasa Polski. Przed objęciem w dniu 1 lipca 2015 r. placówki wikariuszowskiej w parafii pw. Ducha Świętego w Rogoźnie pełnił obowiązki wikariuszowskie w następujących parafiach: św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie (2000-2003), bł. bp. Michała Kozala w Wągrowcu (2003-2009), św. Mikołaja w Gąsawie (2009-2013) i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy (2013-2015). Prywatne zainteresowania: sport i turystyka. 1 lipca 2016 r. objął obowiązki proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Orchowie.

Ksiądz wikariusz mgr BOGUSŁAW KRZEMIŃSKI urodził się 30 listopada 1977 r. Pochodzi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miasteczku Krajeńskim, leżącym w powiecie pilskim. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej w latach 1984-1992. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Poszukiwania Nafty i Gazu w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Pile. Ukończył ją zdaniem egzaminu dojrzałości w 1997 r. W latach 1999–2005 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku filozoficzno-teologicznym, równocześnie przygotowując się do kapłaństwa w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Studia ukoronował obroną pracy magisterskiej pt. „Wkład prof. Emila Stanuli w dorobek patrystyczny.” W dniu 21 maja 2005 r. przyjął święcenia kapłańskie, których udzielił mu ksiądz arcybiskup gnieźnieński Henryk Muszyński, Metropolia Gnieźnieński, Prymas Polski. Pracę duszpasterską w charakterze wikariusza pełnił w następujących parafiach: św. Doroty w Rogowie (2005-2009), Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie (2009-2011), Ducha Świętego w Inowrocławiu (2001-2015), św. Piotra i Pawła w Zagórowie (2015-2016). Od 1 lipca 2016 r. objął obowiązki wikariusza w rogozińskiej parafii pw. Ducha Świętego. Trzykrotnie został odznaczony złotą odznaką „Zasłużony Dawca Krwi” .

Parafia św. Wita

Ksiądz wikariusz mgr BARTŁOMIEJ BLAT urodził się 19 listopada 1995 r. we Wrześni. Pochodzi z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku. W latach 1995 – 2004 uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie k/Wrześni. Do egzaminu dojrzałości przystąpił po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni w 2007 r. Kolejne lata 2007-2013 to okres formacji kleryckiej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w jego gnieźnieńskiej filii. Po ukończeniu studiów otrzymał w dniu 20 maja 2013 r. święcenia kapłańskie, których udzielił mu ksiądz arcybiskup gnieźnieński Józef Kowalczyk, Prymas Polski. Od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. pełnił obowiązki wikariuszowskie w parafii św. Wita w Rogoźnie. Następnie został skierowany na placówkę wikariuszowską w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu.


Ksiądz wikariusz mgr ŁUKASZ JAWORSKI urodził się 9 listopada 1990 r. we Wrześni. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa. W latach 1997 – 2003 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, a w latach 2003-2006 do Gimnazjum nr 1 również we Wrześni. W latach 2006-2009 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza także we Wrześni. Kolejne lata – 2009-2016 – to okres formacji kleryckiej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w jego gnieźnieńskiej filii. Studia uwieńczył tytułem magistra teologii broniąc pracy pt.: „Zobowiązania moralne rodziców żyjących w związku niesakramentalnym w świetle Adhortacji Apostolskiej <Familiaris Consortio>”. Równocześnie przysposabiał się do kapłaństwa w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Po ukończeniu formacji otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Od 1 lipca 2016 r. pełni funkcję wikariusza parafii pw. św. Wita w Rogoźnie.

Ksiądz wikariusz mgr PAWEŁ WILCZEWSKI pochodzi z parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie. Gniezno jest również miejscem jego narodzin w dniu 18 czerwca 1990 r. Tam też ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. W latach 2006-2009 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie przygotowującego poprzez formację ascetyczno-duszpasterską do kapłaństwa. Równolegle studiował filozofię i teologię w gnieźnieńskiej filii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończył obroną pracy magisterskiej zatytułowanej: „Wiara uczniów w świetle perykopy Mateusza 14,22-33”. Uwieńczeniem studiów i formacji kleryckiej były święcenia kapłańskie, których udzielił mu w dniu 30 maja 2015 r. ksiądz arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak, Prymas Polski, w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie. 1 lipca 2015 r. został skierowany na pierwszą placówkę wikariuszowską do parafii św. Wita w Rogoźnie. Pełni funkcję duszpasterza młodzieży dekanatu rogozińskiego.

ks. kan. Bolesław Nowak

(Odwiedzono 295 razy, 2 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *