Wieści z Prusiec


osp-prusce-woz-strazacki8 lutego 2014 r. odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruścach. Wśród zebranych druhów znaleźli się zaproszeni goście burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, radni RM (Roman Szuberski, Paweł Wojciechowski, Marian Połczyński, Henryk Janus, sołtys Sołectwa Pruśce Henryk Karaś, kapitan Patryk Tasarz (PSP Oborniki), prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Rogoźnie Feliks Kaczmarek oraz przedstawiciel straży miejskiej Sławomir Jarmuż. Po otwarciu zebrania przez prezesa OSP Stanisława Baranowskiego jednogłośnie na przewodniczącego obrad wybrany został Łukasz Zaranek. Protokolantem został Krzysztof Gołąb. Po objęciu prowadzenia przewodniczący zarządził chwilę ciszy dla uczczenia pamięci wszystkich druhów, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczna służbę. Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem wszyscy obecni wysłuchali sprawozdań: z działalności (referował dh naczelnik Damian Grabicki), finansowego (dh Krzysztof Gołąb), komisji rewizyjnej (dh Dariusz Cieślik) a następnie planu działalności oraz planu finansowego na rok 2014. Wśród zawartych informacji znajdowały się te odnośnie akcji, w których uczestniczyła prusiecka jednostka (18), szkoleń, w których brali udział druhowie, wysokich miejsc młodych druhów podczas konkursu wiedzy pożarniczej, czy o postępach przy remoncie remizy OSP. Następnie walne zebranie przegłosowało jednogłośnie absolutorium dla obecnego Zarządu oraz przyjęło sprawozdania za rok 2013 i plany na rok bieżący. W kolejnym punkcie
zebrania, wolne głosy, poruszano tematy związane m.in, z: finalizacją remontu remizy, szkoleń, aktualnych potrzeb jednostki, zawodów w piłkę halową i inne. Nie zabrakło także (tradycyjnie) utarczki słownej między radnymi a burmistrzem. Pytano także o kulisy przekazania nowego wozu strażackiego marki Jelcz do OSP w Pruścach. Kapitan Tasarz informował o potrzebach szkoleniowych jednostek w KSR-G. Ważnym akcentem tej części zebrania było wręczenie podziękowań przygotowanych przez prezesa Baranowskiego tym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do remontu i modernizacji remizy. Pamiątkowe dyplomy powędrowały więc do burmistrza, radnych, sołtysa, członków rady sołeckiej i zarządu OSP, młodzieży oraz do tych wszystkich, którzy nie szczędzili czasu i sił dla wspólnego dobra jakim jest budynek straży. Po niemal dwugodzinnej dyskusji
przewodniczący Zaranek dziękując zebranym za przybycie zakończył zebranie, zapraszając na poczęstunek.

źródło: Goniec Rogoziński nr. 5/580

(Odwiedzono 44 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *