Wiejskie walne zebranie w Pruścach


Mieszkańcy sołectwa Pruśce spotkali się na walnym zebraniu wiejskim dnia 26 lutego.
Wśród zebranych znaleźli się zaproszeni goście: zastępca burmistrza Krzysztof
Ostrowski, komendant straży miejskiej Jan Stępień, prezes OSP w Pruścach Stanisław
Baranowski, radny Marian Połczyński i dzielnicowy tego terenu st. sierż. Łukasz
Ignac. Przewodniczącym zebrania został Adam Bosacki a protokolantem Iwona Gruszka.
Jednym z pierwszych punktów było przedstawienie przez sołtysa Henryka Karasia
informacji z wykonania budżetu (czytaj: funduszu sołeckiego) za rok 2012, a także
przypomnienie na co (podczas zebrania wrześniowego) zostały przeznaczone fundusze na
rok bieżący. W roku poprzednim sołectwo dysponowało kwotą 24.031 zł, z czego 5.500 zł
zostało przeznaczone na utrzymanie boisk, a także na zakup materiałów na boiska do
piłki siatkowej w Siernikach i Pruścach. Ponadto część pieniędzy przeznaczono na
imprezy kulturalno-sportowe, a także na remont remizy OSP. Sołtys Karaś podczas
wystąpienia poinformował o przyjętym w ubiegłym roku wydatkowaniu funduszu sołeckiego na rok 2013. Sołectwo Pruśce jest obok Parkowa największym sołectwem, stąd też dysponuje najwyższą kwotą; na rok 2013 wynosi ona 22.134 zł i została rozdysponowana na tradycyjne cele: utrzymanie boisk (5.000 zł), imprezy kulturalno-sportowe (4.000 zł), równanie dróg i dalsze wydatki związane z remontem remizy. Zastępca burmistrza Krzysztof Ostrowski zabrał głos po części sprawozdawczej. Skierował zapytanie do WZDW w temacie wycięcia rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr. 241 (na newralgicznym łuku między Rogoźnem a Marlewem) rosnących blisko jezdni drzew, wspomniał o wniosku mieszkańca Prusiec, członka rady sołeckiej Łukasza Zaranka skierowanym do zarządu dróg w sprawie ustawienia na wspomnianym łuku znaków zabezpieczających U-3b (czerwone strzałki na białym tle). poinformował o podpisaniu umowy na budowę nowego targowiska, planach ukończenia pozostałych sześciu świetlic wiejskich, a także wybudowania czterech placów zabaw i renowacji rogozińskiej promenady aż do KŻ Kotwica. W wolnych głosach i wnioskach mieszkańcy dopytywali burmistrza na temat ustawy śmieciowej, a także skarżyli się na niewłaściwe odśnieżanie dróg i długi czas oczekiwania na naprawy oświetlenia.

źródło: Goniec Rogoziński

(Odwiedzono 71 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *