Walne zebranie miłośników Rogoźna


Wtorek, 26 stycznia 2016 r., był dniem bardzo ważnym dla członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, gdyż w tym terminie odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Otwarcia zebrania dokonała prezes Anna Ziółkowska, która powitała wszystkich obecnych, a szczególnie serdecznie burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego. Prezes Ziółkowska przedstawiła sprawozdanie z działalności TPR w latach 2014-2015. Z kolei Aleksandra Krajecka złożyła sprawozdanie w imieniu Komisji Rewizyjnej. Jako przewodnicząca tej Komisji stwierdziła, że działalność Zarządu TPR oceniono pozytywnie. Głos zabrała również przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego – Danuta Pioch, która poinformowała, że w minionej kadencji, tj. w latach 2014-2015 do sądu nie wpłynęła żadna skarga. W wyniku głosowania jednomyślnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Ważną część zebrania stanowiła dyskusja nad nowym Statutem TPR. Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag przegłosowano przyjęcie nowego Statutu. Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz TPR. W wyniku tajnych wyborów skład nowego Zarządu przedstawia się następująco: Lucyna Bełch – prezes, Anna Ziółkowska – wiceprezes, Ewa Mroczyk – sekretarz, Lidia Rębisz – skarbnik, Róża Ceciura – członek Zarządu, Danuta Proch – członek Zarządu, Władysław Ruks – członek Zarządu. Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: Danuta Dworzańska – przewodnicząca, Wanda Grześ – wiceprzewodnicząca, Edmund Dycha – sekretarz. Nowa prezes TPR – Lucyna Bełch podziękowała za wybór oraz złożyła wyrazy wdzięczności dotychczasowej prezes A. Ziółkowskiej oraz wiceprezesowi W. Płotkowiakowi. Zaapelowała też do wszystkich członków Towarzystwa o aktywne włączenie się w prace TPR oraz o wsparcie niewielkiego, bo siedmioosobowego Zarządu. W dyskusji – po wystąpieniu prezes Bełch – uczestnicy zebrania podkreślali konieczność promocji Rogoźna w celu ukazania atrakcyjności turystycznej miasta. Proponowali w tym zakresie wiele ciekawych działań – m. in. opracowanie wydawnictwa albumowego o Rogoźnie, sprzedaż pocztówek z widokami ciekawych miejsc w mieście czy stworzenie punktu informacji turystycznej. Korzystając z obecności na zebraniu burmistrza, pytano m. in. o tak istotną kwestię jak działania mające na celu ochronę czystości otaczających Rogoźno wód. Podczas zebrania zabrał też głos W. Ruks, który zaapelował (w imieniu K. Góraka) o materialną pomoc dla lwowskiej Polonii. Uczestnicy zebrania odpowiedzieli na ten apel pozytywnie, przekazując na ten cel skromne (ale „od serca”) datki. Następne zebranie TPR – 23 lutego 2016 r. o godzinie 16. (E.M)

tpr walne
źródło: Goniec Rogoziński nr 31/632

(Odwiedzono 58 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *