Uwaga SMOG

Przypominamy, że spalanie odpadów jest nielegalne, a co ważniejsze niebezpieczne!

Czy warto oszczędzać i spalać w piecach wszystko, jednocześnie fundując sobie i swoim dzieciom zabójcze choroby? Od kilku tygodni poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest wyjątkowo wysoki.

Smog to mieszanka pary wodnej, bądź też mgły z dymem.

Czym więc bez­piecz­nie i legal­nie palić w piecu?

Bez więk­szych nega­tyw­nych skut­ków dla zdro­wia i kie­szeni należy palić w piecu:

węglem kamien­nym — dla kotła zasy­po­wego im grub­szy sor­ty­ment tym lep­szy, mułu i miału węglo­wego naj­le­piej unikać,
węglem bru­nat­nym – mimo że ma gor­sze para­me­try niż węgiel kamienny i 30–50% wil­goci, to pale­nie nim jest legalne,
nie­ma­lo­wa­nym, nie­im­pre­gno­wa­nym drewnem,
eko­grosz­kiem, pel­le­tem, bry­kie­tami drzewnymi,
bry­kie­tami ze słomy, zbo­żem, odpa­dami roślin­nymi róż­nego rodzaju.

Natomiast należy pamiętać, że spalanie odpadów, wyro­bów z prze­two­rzo­nego drewna, materiałów z two­rzyw sztucz­nych w domo­wych pie­cach jest zabro­nione i karane, ponie­waż uwal­niają one do atmos­fery sil­nie tok­syczne tru­ci­zny.
źródło: rogozno.pl

(Odwiedzono 170 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem.

Jedna myśl na temat “Uwaga SMOG”

  1. “Smog to mieszanka pary wodnej, bądź też mgły z dymem.”

    Mgła – krople wody (lub kryształy lodu) zawieszone w powietrzu.
    Para wodna tworzy się przez parowanie wody albo przez sublimację lodu. W atmosferze para wodna kondensuje lub resublimuje tworząc mgły lub chmury, – masło maślane!!!

    Słowo „smog” powstało w 1905 w języku angielskim ze zbitki dwóch słów: smoke (dym) i fog (mgła).
    Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *