Uwaga SMOG


Przypominamy, że spalanie odpadów jest nielegalne, a co ważniejsze niebezpieczne!

Czy warto oszczędzać i spalać w piecach wszystko, jednocześnie fundując sobie i swoim dzieciom zabójcze choroby? Od kilku tygodni poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest wyjątkowo wysoki.

Smog to mieszanka pary wodnej, bądź też mgły z dymem.

Czym więc bez­piecz­nie i legal­nie palić w piecu?

Bez więk­szych nega­tyw­nych skut­ków dla zdro­wia i kie­szeni należy palić w piecu:

węglem kamien­nym — dla kotła zasy­po­wego im grub­szy sor­ty­ment tym lep­szy, mułu i miału węglo­wego naj­le­piej unikać,
węglem bru­nat­nym – mimo że ma gor­sze para­me­try niż węgiel kamienny i 30–50% wil­goci, to pale­nie nim jest legalne,
nie­ma­lo­wa­nym, nie­im­pre­gno­wa­nym drewnem,
eko­grosz­kiem, pel­le­tem, bry­kie­tami drzewnymi,
bry­kie­tami ze słomy, zbo­żem, odpa­dami roślin­nymi róż­nego rodzaju.

Natomiast należy pamiętać, że spalanie odpadów, wyro­bów z prze­two­rzo­nego drewna, materiałów z two­rzyw sztucz­nych w domo­wych pie­cach jest zabro­nione i karane, ponie­waż uwal­niają one do atmos­fery sil­nie tok­syczne tru­ci­zny.
źródło: rogozno.pl

(Odwiedzono 232 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Jedna myśl w temacie “Uwaga SMOG”

  1. “Smog to mieszanka pary wodnej, bądź też mgły z dymem.”

    Mgła – krople wody (lub kryształy lodu) zawieszone w powietrzu.
    Para wodna tworzy się przez parowanie wody albo przez sublimację lodu. W atmosferze para wodna kondensuje lub resublimuje tworząc mgły lub chmury, – masło maślane!!!

    Słowo „smog” powstało w 1905 w języku angielskim ze zbitki dwóch słów: smoke (dym) i fog (mgła).
    Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *