Temat obwodnicy…


…wraca co jakiś czas. Pojawił się znowu w dywagacjach sesyjnych. Burmistrz Szuberski powiedział, że ponad 30 lat trwają starania władz gminy o budowę obwodnicy. Corocznie wzrasta liczba pojazdów przejeżdżających przez centrum Rogoźna, zwłaszcza drogą wojewódzką nr 241. Znaczna część drogi przebiega przez zabytkową część miasta m.in. ul. Kościelna, Wielka Poznańska, Kotlarska, Kościuszki – w związku z tym niszczone są elewacje. W 2011 roku stowarzyszenie „Komunikacja” podjęło starania o opracowanie koncepcji rozbudowy – obwodnicy północnej części – została ona zaopiniowana pozytywnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, przez Wojewódzki Zarząd Dróg oraz Gminę Rogoźno. Oficjalne przyjęcie koncepcji nastąpiło w 2003 roku. W 2008 roku w studium zabezpieczono miejsce pod obwodnicę. Przez cały czas czyniono starania o wpisanie jej do WPI Województwa Wielopolskiego. Przekroczone są normy hałasu. 13 października ubiegłego roku wicemarszałek Jankowiak zapewnił, że obwodnica zostanie zakwalifikowana jako jeden z priorytetów do realizacji przy współudziale środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Z ostatniej korespondencji z Rogoźno-WZDW wynika, że zostało rozstrzygnięte postępowanie na przygotowanie koncepcji obwodnicy Rogoźna i wydanie decyzji środowiskowej. Powyższe dokumenty mają zostać opracowane do końca roku. Radni Województwa Wielopolskiego podjęli uchwałę w sprawie strategicznego dokumentu, a mianowicie planu transportowego województwa wielopolskiego w perspektywie do roku 2020. W tym dokumencie jest zapisana budowa obwodnicy w drodze nr 241 na kwotę 37,5 mln zł i droga nr 241 w miejscowości Rogoźno, rzeka Mała Wełna remont mostu na kwotę 3,5 mln zł. Potwierdzeniem tego, że obwodnica będzie realizowana ma być fakt, zapisany w piśmie, że do końca br następuje proces przygotowania i w roku następnym, jeśli będzie komplet niezbędnych dokumentów (!), koncepcji i opinii środowiskowych, będzie ta inwestycja realizowana przy udziale środków unijnych. Planowana obwodnica miałaby „wchodzić” od strony Piły po lewej stronie na skrzyżowaniu mniej więcej z Czarnkowem i omijać lewą stroną Rogoźno i „wychodzić” poza miastem. Zadaniem wspomnianej koncepcji ma być przedstawienie sposobu poprowadzenia obwodnicy Rogoźna. Planowana obwodnica powinna być usytuowana po północnej stronie miasta, zaczynając od drogi wojewódzkiej nr 241 przecinając rzekę Wełnę, linię kolejową 354 Poznań – Piła, z włączeniem do istniejącej drogi krajowej nr 11. Przedmiotowa inwestycja ma rozwiązać istniejące problemy i przyczynić się do zredukowania czasu podróży, podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, unowocześnienia stanu infrastruktury technicznej w rejonie, zredukowania kosztów eksploatacji pojazdów, zapewnienia lepszego dojazdu do firm zlokalizowanych w powiecie, rozwoju ruchu turystycznego, zmniejszenia tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, właściwego odbioru wód opadowych z drogi i zwiększenia bezpieczeństwa transportów materiałów niebezpiecznych. Realizację tego „kosmicznego” na dziś zadania – przewidziano w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowana przez władze w 2003 r. koncepcja projektowa budowy obwodnicy Rogoźna jest „bardzo dobrym materiałem wyjściowym”, ale w związku z tym iż zmieniły się uwarunkowania prawne w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej konieczne jest opracowanie nowej koncepcji. Radny sejmiku Jarosław Berendt zapewnił, że pomimo różnych opcji politycznych, pomimo różnych podziałów politycznych – radni, którzy reprezentują teren Północnej Wielkopolski m.in. powiat obornicki, pilski i cały ten region jednoznacznie są na „tak” Na dziś wiadomo jedynie „na pewno”, że wyremontowany zostanie most na Wełnie i kładka pieszo-rowerowa (maj-czerwiec br.). Natomiast pozostałe sprawy związane z inwestycjami nie są optymistyczne, ponieważ program dróg krajowych, który został przyjęty z perspektywą do 2025 r. uchwałą Rady Ministrów. Program ten przewiduje nowe odcinki dróg ekspresowych, nie mówiąc nic o „11″ (poza obwodnicą Ujścia).

źródło: Goniec Rogoziński nr 36/637

(Odwiedzono 183 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *