Straż Miejska w Rogoźnie…

straz-miejska-rogozno…została utworzona w 1992 roku. Swoim działaniem obejmuje teren całej Gminy Rogoźno tj. obszar o powierzchni 218 km2 zamieszkały przez 17940 osób (stan na grudzień 2015 r.). Miasto i gmina jest obsługiwana przez 4 strażników miejskich. Straż Miejska w Rogoźnie pracuje w systemie dwuzmianowym. Zakres działań Straży Miejskiej wynika z zadań zawartych w art. 11 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o strażach gminnych, a także z aktów prawa miejscowego i one mają zasadniczy wpływ na kierunki pracy (priorytety) Straży Miejskiej w Rogoźnie. Do zadań straży należy w szczególności: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. W związku z realizowanymi zadaniami, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publiczne. W pierwszym półroczu 2016 rogozińska straż wystawiła 23 mandaty, na łączną kwotę 1870 złotych, odstawiła do schroniska 72 bezpańskie psy i zabezpieczyła ponad dwieście niebezpiecznych miejsc. Straż Miejska ujawniła też dzikie wysypiska śmieci w miejscowościach: Rogoźno, Gościejewo, Kaziopole, Boguniewo. W okresie jesienno- zimowym dużym problemem staje się palenie śmieci w piecach centralnego ogrzewania – kolejne pole do popisu dla strażników.

źródło: Goniec Rogoziński nr 21/649

(Odwiedzono 89 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *