Sekretarz gminy…


… – Iwona Sip-Michalska, odchodzi ze stanowiska. Został już ogłoszony konkurs na zwolnione stanowisko. Wymagania konkursowe niezbędne to m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym, znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość przepisów prawa pracy, znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, znajomość ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, znajomość przepisów Kodeksu Wyborczego dot wyboru Prezydenta RP, znajomość przepisów Kodeksu Wyborczego dot. wyborów do Sejmu i Senatu RP, znajomość przepisów Kodeksu Wyborczego dot wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, znajomość przepisów Kodeksu Wyborczego dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego, znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, znajomość ustawy o ochronie danych osobowych. Kandydat na to zaszczytne stanowisko powinien również charakteryzować się: wysoką kulturą osobistą, dyspozycyjnością, samodzielnością, komunikatywnością oraz odpornością na stres.

źródło: Goniec Rogoziński nr 24/625

(Odwiedzono 41 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *