Rolnictwo w gminie


pole-uzytki-rolneGmina Rogoźno posiada cechy gminy typowo rolniczej, co wynika ze znaczącego udziału użytków rolnych w strukturze przestrzennej gminy. W całym obszarze Gminy Rogoźno 62% powierzchni stanowią użytki rolne, z tego około 90% to grunty orne. Łączna ilość gruntów rolnych na terenie Gminy wynosi około 13 500 ha. Gospodarstwa rolne funkcjonujące na terenie Gminy w zdecydowanej większości mają charakter indywidualny.
Gospodarstwa prowadzone przez osoby fizyczne zajmują łączny obszar około 12 000 ha, natomiast gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne około 1 500 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego przekracza 12 ha. Najszerszą pod względem liczebności grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych w zakresie od 1 do 2 hektarów, co stanowi jednak, zaledwie 3% powierzchni wszystkich gospodarstw indywidualnych. Na przestrzeni minionego roku w strukturze wielkościowej oraz liczebnościowej gospodarstw rolnych nie zaobserwowano istotniejszych zmian, zmiany w poszczególnych kategoriach wielkościowych są nieznaczne i mają charakter naturalnych przesunięć związanych z prywatnym obrotem gruntami, który jest główną przyczyną zmian w strukturze wielkościowej. Zdecydowana większość (niemal 75%) z ogółu areału uprawnego gminy wchodzi w skład gospodarstw dużych, które z kolei stanowią prawie 25% wszystkich gospodarstw. Z kolei gospodarstwa najmniejsze z przedziału 1-2ha, stanowiące najliczniejszą grupę pod względem ilościowym (prawie 26% z łącznej ilości gospodarstw), łącznie zajmują zaledwie 3% powierzchni gruntów będących w uprawie.
Gospodarstwa duże tj. powyżej 15 ha, zazwyczaj znacznie przewyższają pod względem
sprzętowym i technologicznym gospodarstwa mniejsze, co w sposób bezpośredni wpływa na jakość prowadzonych upraw, poprzez odpowiednie nawożenie oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych uzyskują wyższe plony, natomiast zastosowanie nowoczesnego sprzętu znacznie obniża czasochłonność i koszty produkcji. W ten sposób rolnicy gospodarujący na większym areale mogą liczyć na znacznie wyższe wyniki ekonomiczne, co z kolei w sposób bezpośredni przekłada się na jakość życia ich rodzin. Nie bez znaczenia są też tutaj inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie: budowa drogi gminnej do Dziewczej
Strugi, kanalizacji sanitarnej w Garbatce i Rudzie, nowe punkty oświetlenia drogowego,
budowa placu przy świetlicy wiejskiej w Grudnie, remont mostu drogowego w Jaraczu (po
wypadku), zakup budynków z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w Rudzie i Boguniewie
i odcinkowe utwardzenia kruszywem nawierzchni dróg gruntowych. Pomimo niekorzystnych prognoz związanych z późną i mokrą wiosną, rok 2013 był rokiem o korzystnych warunkach pogodowych, długa zima nie wywołała negatywnych skutków w ogólnym bilansie produkcji roślinnej. W odróżnieniu od lat ubiegłych nie występowały również nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne wywołujące szkody w uprawach na masową skalę. Stosunkowo korzystne warunki środowiskowe bezpośrednio przełożyły się na zadowalającą wielkość plonów. Poziom plonowania nie przełożył się jednak na wyniki ekonomiczne gospodarstw, gdyż duża podaż produktów rolnych wywołała obniżenie cen do wielkości, przy których produkcja balansuje na granicy opłacalności. Z końcem roku kończy się możliwość wykorzystania kredytów preferencyjnych na zakup gruntów rolnych, pozostałe mają funkcjonować, choć w tym roku zmienił się zasadny tzn. zmniejszyły się dopłaty do oprocentowania kredytu i na dzień dzisiejszy rolnicy płacą 3% (w każdej linii
kredytowej), gdzie w latach ubiegłych oprocentowanie to wynosiło 1%.

źródło: Goniec Rogoziński nr. 26/575

(Odwiedzono 132 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *