Rok Aleksego KlawkaRada Miejska w Rogoźnie, na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, uchwałą z dnia 27 listopada 2019 r. rok 2020 ogłosiła Rokiem Aleksego Klawka. Poniżej życiorys tego wybitnego Rogoźnianina.
Aleksy Klawek urodził się 11 maja 1890 r. w Rogoźnie. Tutaj ukończył Gimnazjum i w 1909 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. 15 lutego 1913 r. przyjął święcenia kapłańskie w Gnieźnie. Swą posługę duszpasterską (jako wikary) rozpoczął w Wonieściu. Studia teologiczne kontynuował w Munster, Monachium, Berlinie i Wrocławiu. W 1917 r. uzyskał tytuł dra teologii, a od stycznia 1919 r. prowadził wykłady z Pisma Świętego w Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Poznaniu. W 1921 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Z tym Uniwersytetem związany był 16 lat i na tej uczelni prowadził egzegezę Starego Testamentu, a także wykładał język hebrajski. W 1929 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. W latach 1933/34 został wybrany prorektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Ks. prof. Aleksy Klawek był tytanem pracy, toteż znalazł czas na redagowanie czasopism („Przegląd Teologiczny”, „Ruch Teologiczny”), był też sekretarzem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, organizował zjazdy polskich teologów. Zorganizował również pierwszą naukową wyprawę polskich księży do Ziemi Świętej (wrzesień 1934 r.).
W czasie II wojny światowej ks. A. Klawek został aresztowany przez hitlerowców i osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Uwolniono go, ale nakazano natychmiastowe opuszczenie Wielkopolski. Dlatego ks. Klawek wyjechał do Generalnej Guberni – przebywał w diecezji tarnowskiej.
Po II wojnie światowej objął katedrę egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wkrótce zorganizował dwa zjazdy naukowe Towarzystwa Teologicznego: w 1946 r. w Lublinie, a w 1948 r. w Krakowie. W latach 1948-1952 był dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj spotkał studenta Karola Wojtyłę. Zdany przez niego egzamin ocenił na: „celujący”. Ich drogi jeszcze wielokrotnie się krzyżowały (m.in. obrona pracy doktorskiej K. Wojtyły, współpraca z „Tygodnikiem Powszechnym”). Ks. prof. Aleksy Klawek wykładał też na kierunku semistycznym w Katedrze Filologii Orientalnej UJ, bowiem znał doskonale wiele języków, a wśród nich – arabski i aramejski.
Aleksy Klawek to ceniony biblista, wychowawca wielu pokoleń polskich egzegetów, redaktor znaczących pism katolickich, członek korespondent Komisji Orientalistycznej i Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, doskonały znawca onomastyki biblijnej, inicjator nowego polskiego przekładu „Biblii” z języków oryginalnych, tzw. „Biblii poznańskiej”. Jego marzenie zrealizowali uczniowie: ks. prof. Michał Peter i ks. prof. Marian Wolniewicz. „Biblia” ta ukazała się w latach 1974-1976, a dedykowano ją ks. prof. A. Klawkowi.
Ks. prof. A. Klawek zmarł 22 listopada 1969 r. w Katowicach.
Spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu w Rogoźnie.
Tekst: Ewa Mroczyk
Zdjęcie tablicy (kruchta kościoła św. Wita) – Jacek Bełch

(Odwiedzono 29 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wykonaj poniższe zadanie *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.