Radny ze starostą

rogozno-ulica-za-jezioremRadny P. Wojciechowski zwracając się do Starosty obornickiego poinformował że radni otrzymali pismo odnoszące się do sprawy współfinansowania budowy chodnika na drodze powiatowej w Rogoźnie na ul. Za Jeziorem, z którego wynika, że Zarząd Powiatu Obornickiego odmawia przyjęcia pomocy finansowej na realizację wskazanej inwestycji, odmawiając przyjęcia dotacji w kwocie 100 000 zł od Gminy Rogoźno.

Radny dodał, ze starosta odmowę swą argumentuje brakiem dokumentacji technicznej, brakiem uzgodnień regulacji wodno-prawnych oraz brak uzgodnień na usunięcie drzew. Radny P. Wojciechowski dodał, iż zgodnie z tym, że w budżecie gminy środki na realizację tej inwestycji Rada podjęła w grudniu 2013 r zapytał jakie działania podjął Zarząd Powiatu w tym temacie, aby tę inwestycje można było zrealizować. Zapytał, dlaczego przez pół roku nic nie zrobiono i dlaczego nie przyjęto dotacji od Gminy Rogoźno, dlaczego nie wykonano dokumentacji. Dodał, że następna sprawa dotyczy wycięcia drzew przy drodze, na której miała być realizowana inwestycja. Nadmienił, że KGFiR RM zwróciła się z wnioskiem do ZDP w sprawie wycięcia drzew, wniosek pisemny złożony został w marcu. Na sesji kwietniowej informował Starostę o braku reakcji ze strony ZDP i braku odpowiedzi na wniosek. Dodał, że mija pół roku i nadal nic. Nadmienił, że jest to kompletne ignorowanie i lekceważenie członków KGFiR. Dodał, że wszystkie działania, o których mowa, robione są na złość radnym i na przekór Uchwale Rady Miejskiej.

Starosta Obornicki odpowiedział, że radny przywołał treść pisma skierowanego do samorządu rogozińskiego, ale tylko te treści, które radnemu „pasują”. Poinformował radnego, że należy referowaną sprawę przedstawić obiektywnie. Starosta poinformował, że 18 czerwca Zarząd Powiatu w piśmie skierowanym do Burmistrza Rogoźna, ustosunkował się do propozycji Rady Miasta Rogoźna odnośnie realizacji tej inwestycji, mając na względzie to, że rada podjęła uchwałę o przeznaczeniu na ten cel kwoty 100 000 zł. Starosta dodał, że zarząd uważał, że realizacja powyższego przedsięwzięcia niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo użytkowników; jednak aby inwestycja ta została zrealizowana powinny zostać wykonane niezbędne prace, które nie zostały wykonane. Dodał, że w skierowanym piśmie do Burmistrza, Zarząd proponuje, aby zaplanowane na ten cel środki finansowe Gmina Rogoźno bez współpracy z zarządcą drogi wykonała dokumentację techniczną oraz dokonała niezbędnych uzgodnień technicznych koniecznych do realizacji tej inwestycji. Dodał, że Zarząd Powiatu jest w posiadaniu dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych, inwestycji rozpoczętych, a nie dokończonych. Starosta dodał, że bardziej racjonalne jest dokończenie realizowanych zadań niż otwieranie nowych tematów. Nadmienił, że w br. z budżecie Powiatu Obornickiego będzie kontynuowana budowa chodnika przy ul. W. Poznańskiej w ciągu drogi 2029P i na tej cel przeznaczono 100 000 zł, przetarg został rozstrzygnięty i robota się rozpoczęła. Przetarg został rozstrzygnięty na kwotę blisko 99 000 zł i z tego Powiat Obornicki się wywiąże. Starosta poinformował, że powiadomił jakie to są przyczyny: budowa chodnika powinna zostać poprzedzona przebudową drogi i budową kanalizacji deszczowej, wykonanie skutecznej kanalizacji deszczowej wymaga budowy kolektorów oraz co najmniej jednego osadnika odprowadzające wodę deszczową do rzeki. Racjonalne usytuowanie chodnika wymaga ponadto usunięcia co najmniej kilkunastu drzew na co do tej pory me uzyskano zgody. Dodał, że za kwotę, która została wyasygnowana na ten cel inwestycji tej nie można rozpoczynać ze względu na to, że przebudowa, o której mowa pochłonie dwa razy tyle. Nadmienił, że Zarząd Powiatu nie będzie rozgrzebywał inwestycji, która nie zostanie dokończona, a nawet i zaczęta w tym roku. Starosta dodał, że jeśli znajdą się środki finansowe, to zostanie zrobiona droga do Budziszewka.

źródło: Goniec Rogoziński nr 21/596

(Odwiedzono 27 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *