Prośba o wsparcie Stowarzyszenia Natura Budziszewko


Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania darowizny na rzecz naszego Stowarzyszenia „Natura Budziszewko” z siedzibą w Budziszewku. Jesteśmy niedawno zawiązanym Stowarzyszeniem, pełnym energii do działania. Jednak zapał to nie wszystko, aby móc realizować swoje projekty i pomysły. Największym problemem, z którym się borykamy, to brak środków finansowych, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą w Państwa stronę o wsparcie naszych przyszłych jak i również bieżących działań, takich jak: „I Majowy Piknik Rodzinny”, „Wianki w Budziszewku 2017”, „Biesiada Rodzinna” czy „Mikołajkowe pieczenie pierników”. Z pewnością słyszeli Państwo o działaniach, w które wkładaliśmy niejednokrotnie wiele serca i pracy. Dzięki naszemu zaangażowaniu odbyło się wiele warsztatów rękodzielniczych rozwijających umiejętności manualne i artystyczne zarówno dzieci jak i dorosłych, przybliżamy gwarę poznańską. Projekty są organizowane z coraz większym rozmachem a dzieci biorące w nich udział posiadają ogromny potencjał twórczy, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby działania rękodzielnicze nie pozostały znane tylko w Budziszewku

Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych działań i będzie ogromnym wkładem w rozwój dzieci i młodzieży oraz aktywizację seniorów.

STOWARZYSZENIE „NATURA BUDZISZEWKO”, BUDZISZEWKO 69, 64-612 BUDZISZEWKO

NR KRS 0000649889

BANK PEKAO S.A. 28 1240 6872 1111 0010 7229 3897

Z DOPISKIEM: NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ STOWARZYSZENIA

Jesteśmy organizacją o charakterze Non-Profit, dlatego każdą złotówkę przeznaczymy na działania statutowe.

Z WYRAZAMI SZACUNKU

Zarząd Stowarzyszenia

Zobacz profil Stowarzyszenia na Facebooku.

Informacje na temat odpisania od podatku darowizn:

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Zasady zawierania i wzory umów darowizny pieniężnej i rzeczowej znajdują się tutaj: poradnik.ngo.pl/x/503999.

O zasadach rozliczania darowizn czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/448357

(Odwiedzono 1 718 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *