Prośba o wsparcie Stowarzyszenia Natura Budziszewko

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania darowizny na rzecz naszego Stowarzyszenia „Natura Budziszewko” z siedzibą w Budziszewku. Jesteśmy niedawno zawiązanym Stowarzyszeniem, pełnym energii do działania. Jednak zapał to nie wszystko, aby móc realizować swoje projekty i pomysły. Największym problemem, z którym się borykamy, to brak środków finansowych, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą w Państwa stronę o wsparcie naszych przyszłych jak i również bieżących działań, takich jak: „I Majowy Piknik Rodzinny”, „Wianki w Budziszewku 2017”, „Biesiada Rodzinna” czy „Mikołajkowe pieczenie pierników”. Z pewnością słyszeli Państwo o działaniach, w które wkładaliśmy niejednokrotnie wiele serca i pracy. Dzięki naszemu zaangażowaniu odbyło się wiele warsztatów rękodzielniczych rozwijających umiejętności manualne i artystyczne zarówno dzieci jak i dorosłych, przybliżamy gwarę poznańską. Projekty są organizowane z coraz większym rozmachem a dzieci biorące w nich udział posiadają ogromny potencjał twórczy, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby działania rękodzielnicze nie pozostały znane tylko w Budziszewku

Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych działań i będzie ogromnym wkładem w rozwój dzieci i młodzieży oraz aktywizację seniorów.

STOWARZYSZENIE „NATURA BUDZISZEWKO”, BUDZISZEWKO 69, 64-612 BUDZISZEWKO

NR KRS 0000649889

BANK PEKAO S.A. 28 1240 6872 1111 0010 7229 3897

Z DOPISKIEM: NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ STOWARZYSZENIA

Jesteśmy organizacją o charakterze Non-Profit, dlatego każdą złotówkę przeznaczymy na działania statutowe.

Z WYRAZAMI SZACUNKU

Zarząd Stowarzyszenia

Zobacz profil Stowarzyszenia na Facebooku.

Informacje na temat odpisania od podatku darowizn:

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Zasady zawierania i wzory umów darowizny pieniężnej i rzeczowej znajdują się tutaj: poradnik.ngo.pl/x/503999.

O zasadach rozliczania darowizn czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/448357

(Odwiedzono 87 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *