Powstanie prusieckiej jednostki OSP…


… datuje się na marzec 1941 roku, był to czas okupacji niemieckiej – jej założycielem była policja niemiecka. Prezesem został Niemiec – Weyland, a naczelnikiem policjant Mayer. Po zakończeniu drugiej wojny światowej w szeregi OSP wstępowali młodzi mężczyźni, a starsi zapisywali się na członków wspierających. Został też wybrany nowy zarząd, na którego czele stanął Antoni Mazur, naczelnikiem zostaje Bolesław Ćwiejkowski. Straż wyposażona była w sikawkę konną uruchamianą siłą ręczną ochotników. Podczas zebrania w 1952 roku wybierany jest kolejny zarząd, wówczas na prezesa zostaje wybrany Stanisław Sobkowski. Trzy lata później w roku 1955 funkcje prezesa obejmuje Michał Konwiński, natomiast Józef Janc zostaje naczelnikiem. Podczas tegoż zebrania wybrano także gospodarza remizy -Wacława Grabickiego, remiza mieściła się prowizorycznie w pomieszczeniu gospodarczym dawnego folwarku. W kwietniu 1956 roku jednostka otrzymuje motopompę i sprzęt. Uroczystego poświęcenia dokonał proboszcz ks. Bolesław Szmania. Do akcji gaśniczych ochotnicy jeżdżą końmi lub ciągnikiem wyznaczonym przez sołtysa. Od tego momentu wyraźnie poprawiła się działalność jednostki: ochotnicy z Prusiec uczestniczą w ćwiczeniach i zawodach pożarniczych. W latach 1964-1967 naczelnikiem jest Marian Kolanowski. W latach 1967-68 buduje się w Pruścach remizę. W przedsięwzięcie to zaangażowane jest całe prusieckie społeczeństwo z ówczesnym sołtysem Franciszkiem Głowackim na czele. Wówczas prezesem zostaje Leon Troczyński, a naczelnikiem – Stanisław Baranowski. W roku 1974 – jak podaje strażacka kronika – za udział w zwalczaniu „czerwonego kura” jednostka otrzymuje samochód pożarniczy „Żuk”. W 1978 roku strażacy z Prusiec biorą udział w ratowaniu ludzi dotkniętych klęską w Wapnie. W tym samym roku na stan jednostki zostaje przekazany samochód strażacki „Star”. Walne zebranie wybiera Jerzego Gutowskiego na nowego prezesa. W roku następnym – 1979 strażacy biorą udział w dużym pożarze w Pruścach oraz zdobywają 1 miejsce w zawodach miejsko-gminnych w Parkowie oraz powstają młode drużyny pożarnicze. Sukces z zawodów w Parkowie został powtórzony w 1980 roku podczas imprezy w Gościejewie. We wrześniu 1987 roku strażacy brali czynny udział w budowaniu drogi z Prusiec do Starego. 16 kwietnia 1989 roku OSP otrzymuje samochód bojowy „Jelcz” z autopompą. Od kwietnia do połowy czerwca 1991 roku trwały pracy przy remoncie remizy OSP z okazji 50-lecia jednostki. Uroczystość ta miała miejsce 23 czerwca tegoż roku. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym prezesem wybrano Zenona Olendrowicza, natomiast funkcję naczelnika w dalszym ciągu pełni Stanisław Baranowski. 10 lutego 1996 roku OSP organizuje Wieczorek Karnawałowy, z którego dochód zostaje przeznaczony na potrzeby Szkoły Podstawowej w Pruścach. Ważną datę w historii OSP stanowi dzień 18 marca 1996 roku, kiedy to jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W 2001 roku odbywają się uroczystości z okazji 60-lecia jednostki. W składach zarządów poszczególnych kadencji nie zachodzą większe zmiany, albowiem do 2006 roku naczelnikiem jest Stanisław Baranowski, natomiast prezesami kolejno Zenon Olendrowicz i Kazimierz Żmuda. Ostatnie dziesięciolecie to przyspieszenie rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruścach – prezesem zostaje Baranowski, naczelnikiem – Damian Grabicki. Od 2009 roku trwa remont remizy: dobudowanie drugiego garażu oraz sali na imprezy i spotkania, ocieplenie i wykonanie elewacji. Przed remizą zostaje wykonany wjazd oraz zagospodarowanie terenu poprzez położenie kostki brukowej. 23 kwietnia 2013 roku jednostce zostaje przekazany lekki wóz bojowy.
autor: Łukasz A. Zaranek

straz
źródło: Goniec Rogoziński nr 14/642

(Odwiedzono 79 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *