Październikowe zebranie TPR


Wtorkowe zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna (27 października) prowadził wiceprezes Wiesław Płotkowiak, który rozpoczął od podziękowania osobom reprezentującym Towarzystwo na uroczystej mszy św. w lasach rożnowickich (30.08.2015 r.), w obchodach rocznicy Porozumień Sierpniowych (3.09.2015 r.), w uroczystościach Związku Sybiraków (16.09.2015 r.) oraz podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Owczegłowach (23.10.2015 r.). Osobne podziękowania skierował do Aleksandry Krajeckiej, która na każdą z tych uroczystości przygotowała (nieodpłatnie!) piękne wiązanki. Płotkowiak podziękował również Janinie Nosal reprezentującej TPR w kapitule konkursu: „Nasz piękny dom””, „Nasza piękna zagroda”. Róża Cieciura dokonała finansowego rozliczenia wrześniowej wycieczki do Bydgoszczy, a Lucyna Bełch poinformowała o ukazaniu się – nakładem TPR— książki dra S. Waliszewskiego „Po wojnie. Wspomnienia”. Książkę można kupić w rogozińskim muzeum a jej cena wynosi 14 zł. Wiceprezes Płotkowiak powiedział o ogłoszeniu konkursu: „Przemysł II w literaturze i plastyce”, którego organizatorami są TPR oraz Stowarzyszenie Baranek a honorowy patronat sprawuje burmistrz Rogoźna. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Rogoźno (w trzech kategoriach: dzieci przedszkolne, dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjów), a termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2015 r. Jego finał przewidziano na 17 grudnia. Z ramienia TPR w jury konkursy zasiądą: Lucyna Bełch i Danuta Pioch. Płotkowiak przedstawił propozycje na obchody 720 lat Tragedii Rogozińskiej przygotowane przez Różę Cieciurę, a także poinformował o opracowywaniu przez Wacławę Olenderską biogramu Przemysła II. Powrócił też do sprawy upamiętnienia prof. A. Klawka i dra S. Wysockiego poprzez nadanie ich nazwisk rogozińskim ulicom. Zdecydowano, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej głos w tej sprawie zabierze przedstawiciel Towarzystwa – historyk Władysław Ruks. Głos zabrała też L. Bełch, która poinformowała o planowanych nowych wydawnictwach TPR oraz o przygotowaniu testu wiedzy o Przemyśle II. Zaapelowała również o gromadzenie nazw miejscowych, powiedzeń, określeń, rymowanek charakterystycznych dla Rogoźna i okolic oraz przekazywanie ich (wraz z objaśnieniami z języku ogólnopolskim, literackim) R. Cieciurze, która zgromadziła już sporo takich nazw. W końcowej części zebrania głos zabrała Helena Jarosz, która ubolewała nad tym, że na tablicy upamiętniającej 26 ofiar terroru hitlerowskiego (umieszczonej na rogozińskim cmentarzu) brak konkretnych imion i nazwisk tych osób a przecież umierają ostatni świadkowie tamtych dni. Uczestnicy zebrania postanowili, że należy jak najszybciej skontaktować się z zarządcą cmentarza – proboszczem parafii św. Wita oraz władzami miejsko-gminnymi (kwestia dofinansowania nowej tablicy – z nazwiskami!), gdyż sprawa zasygnalizowana przez Jarosz jest bardzo ważna. Na koniec głos zabrała Danuta Pioch, która poinformowała o wystawie w poznańskiej Galerii Zamek pt. „Normandzcy malarze” (od 24.10.2015 r. do 14.02.2016 r.).
Pioch zaproponowała też wspólny wyjazd członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna na tę wystawę. Szczegółowe ustalenia w sprawie tego wyjazdu zostaną podjęte na następnym zebraniu TPR tj. we wtorek, 24 listopada 2015 r. (E.M.)

źródło: Goniec Rogoziński nr 24/625

(Odwiedzono 56 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *