Rok Aleksego Klawka

Rada Miejska w Rogoźnie, na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, uchwałą z dnia 27 listopada 2019 r. rok 2020 ogłosiła Rokiem Aleksego Klawka. Poniżej życiorys tego wybitnego Rogoźnianina.
Aleksy Klawek urodził się 11 maja 1890 r. w Rogoźnie. Tutaj ukończył Gimnazjum i w 1909 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. 15 lutego 1913 r. przyjął święcenia kapłańskie [...]  Czytaj więcej

Andrzejki w TPR

Kolejne zebranie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna odbyło się we wtorek, 26 listopada 2019 r.
W pierwszej części spotkania głos zabrał Gustaw Wańkowicz – przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Przemysła II w Rogoźnie, który poinformował, że ów pomnik zostanie wzniesiony ze środków społecznych: od sponsorów, przedsiębiorstw, stowarzyszeń [...]  Czytaj więcej

Stargard pod szczęśliwą gwiazdą

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna jak każdego roku, tak i w roku bieżącym, zorganizował dla członków i sympatyków jednodniową autokarową wycieczkę. Tym razem było to 28 września 2019 r., a celem wyjazdu był Stargard.
Na przestrzeni prawie tysiąca lat nazwa miasta zmieniała się wielokrotnie. Nazwa Stargard może mieć pochodzenie słowiańskie i oznaczać „stary gród”. [...]  Czytaj więcej