Opłakany stan wód

31 stycznia w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury odbyła się konferencja, której tematem był stan czystości wód na terenie Rogoźna i gminy wraz z prezentacją metod ich rekultywacji. Pomysł zorganizowania konferencji zrodził się w związku z pogarszającym się stanem wód – Jeziora Rogozińskiego, Jeziora Budziszewskiego oraz rzeki Małej Wełny (własność Skarbu Państwa w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych), jak również konieczności podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu jakości wód na terenie naszej Gminy. Burmistrz Rogoźna na początku konferencji powitał gości i krótko zaprezentował stan oraz uwarunkowania jezior. Odnośnie wyników badań jakości wód i ich interpretacji oraz możliwości poprawy ich stanu, jak również przeprowadzonych zabiegów rekultywacyjnych głos zabrali zaproszeni goście w dalszej części konferencji. Głos zabrał też Witold Goszczyński – kolejny w krótkim czasie prezes spółki „Aquabellis”, który przedstawił aktualny stan gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogoźno. Wypowiadali się również prof. dr hab. Stanisław Podsiadłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Ryszard Gołdyn z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i dr Jerzy Kupiec – przedstawiciel firmy Mikronatura Środowiska. Zaproszeni goście zaprezentowali działania, które z sukcesem można stosować w celu poprawy czystości wód. W dyskusji poruszono m. in. temat podpiętrzania rzeki Małej Wełny na wlocie do Jeziora Rogozińskiego i wpływu tego działania na stan czystości wód powierzchniowych. Omówiono również wpływ spuszczania wody ze stawów rybnych w Skokach na zanieczyszczenie wód rzeki i jezior położonych poniżej tych zbiorników wodnych. Zaproszeni profesorowie chętnie odpowiadali na pytania zebranych. Głos zabrał też dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak. W konferencji wzięli udział członkowie stowarzyszeń ekologicznych, związków wędkarskich, radni Rady Miejskiej w Rogoźnie oraz inni mieszkańcy gminy zainteresowani tematem konferencji.


źródło: Goniec Rogoziński nr 03/657
foto: rogozno.pl

(Odwiedzono 226 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *