Ogłoszenia drobne

Prosimy wpisywać ogłoszenia typu Sprzedam, Kupię, Zamienię, Oddam, Nieruchomości, Motoryzacyjne, Matrymonialne, Praca oraz Różne inne Oferty.
Za darmo. Jako komentarz

Informujemy, że w Gońcu Rogozińskim znajduje się bezpłatny kupon ogłoszeniowy. Po wypełnieniu i dostarczeniu go do biura Gońca, ogłoszenie ukaże się w kolejnym Gońcu w rubryce “Ogłoszenia drobne”.

Polecamy grupę na Facebooku
Tylko z gminy Rogoźno: Sprzedam, kupię, zamienię, oddam
którą administrujemy i na której można dodawać ogłoszenia widoczne dla innych członków grupy.

(Odwiedzono 9 771 razy, 1 wizyt dzisiaj)

374 myśli na temat “Ogłoszenia drobne”

 1. Firma Schnell Polska Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko
  Pracownik działu obsługi klienta i zaopatrzenia
  Miejsce pracy: wielkopolskie / Rogoźno

  Opis stanowiska
  Opieka nad klientem niemieckojęzycznym,
  Prowadzenie spotkań z klientami,
  Przyjmowanie i przetwarzanie zleceń,
  Zaopatrzenie materiałowe,
  Negocjowanie cen.

  Wymagania
  Znajomość języka niemieckiego,
  Znajomość pakietu MS Office,
  Dobra organizacja pracy,
  Komunikatywność, sumienność, dokładność,
  Dyspozycyjność.

  Oferujemy
  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  Dobre warunki pracy,
  Atrakcyjne wynagrodzenie.

  Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do siedziby firmy:
  ul. Towarowa 4 , 64-610 Rogoźno
  lub na adres mailowy:
  schnell@schnell-polska.com
  z dopiskiem: obsługa klienta

  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 2. SSAB jest firmą stalową z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych. SSAB oferuje produkty i usługi o wartości dodanej opracowane w ścisłej współpracy z klientami, tworząc w ten sposób mocniejsze, lżejsze i bardziej proekologiczne rozwiązania. SSAB zatrudnia pracowników w ponad 50 krajach. SSAB ma zakłady produkcyjne w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych.

  Spółka SSAB jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX Nordic w Sztokholmie oraz na giełdzie NASDAQ OMX w Helsinkach. http://www.ssab.com.

  Obecnie firma SSAB Poland Sp. z o.o., Oddział Oborniki poszukuje osoby na stanowiska:
  OPERATORÓW:
  – linii produkcyjnej
  – pras krawędziowych CNC
  – wypalarek CNC
  – obróbki końcowej

  Miejsce pracy: Oborniki k. Poznania

  Zadania:
  Obsługa maszyn i urządzeń na poszczególnych stanowiskach,
  Kontrola przebiegu produkcji,
  Kontrola jakości produkowanych wyrobów.

  Wymagania:
  Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe,
  Mile widziane doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym,
  Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy, suwnice oraz umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
  Mile widziane doświadczenie w pracy maszynami CNC,
  Zaangażowanie, dyspozycyjność, dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole.

  Oferujemy:
  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  Atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze dostosowane do posiadanych kompetencji zawodowych, oraz system premiowy,
  Możliwość odbywana szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  Rozwój zawodowy,
  Dowóz do miejsca pracy.

  Osoby zainteresowane pracą, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na adres poland.recruiting@ruukki.com

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/kandydatkami

  Informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), kandydatów do pracy jest SSAB Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żórawinie (55-020) ul. Kolejowa 15
  2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej.
  4. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.
  5. Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji.
  6. Kandydaci mogą również przekazać swoje aplikacje w celu rozpatrywania ich przez Administratora także w przyszłych procesach rekrutacji. W tym celu kandydaci powinni zamieścić w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody według wzoru zamieszczonego poniżej.

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SSAB Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Żórawinie (55-020) ul. Kolejowa 15 również w przyszłych procesach rekrutacji. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest ważna do odwołania”.

 3. Firma Schnell Polska Sp. z o.o.
  poszukuje osoby na stanowisko produkcyjne /
  operator maszyn stolarskich
  Zakres obowiązków:
  – obsługa maszyn stolarskich CNC,
  – obsługa wózka widłowego,
  – pakowanie produktu gotowego, przygotowanie do wysyłki,
  Nasze oczekiwania:
  – wykształcenie min. zawodowe,
  – doświadczenie w obsłudze maszyn stolarskich,
  – umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
  – umiejętność pracy z rysunkiem technicznym,
  – doświadczenie w pracy przy linii produkcyjnej, przy pakowaniu,
  – obsługa wózka widłowego,
  – dyspozycyjność, chęć do pracy
  Oferujemy:
  – zatrudnienie na umowę o pracę,
  – wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
  – niezbędne narzędzia do pracy,
  Aplikacje prosimy składać w siedzibie firmy na adres:
  Schnell Polska Sp. z o.o. ul. Towarowa 4, 64-610 Rogoźno
  lub na email: schnell@schnell-polska.com z dopiskiem elektryk/automatyk
  Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli: „Wyrażam
  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn.
  29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926, ze
  zmianami”. Jednocześnie informujemy, że dokumenty, które nie zawierają klauzuli
  nie będą przez nas rozpatrywane.

 4. ATIS zatrudni:
  – stolarzy
  – operatorów maszyn CNC
  Oferujemy:
  – zatrudnienie na umowę o pracę
  – wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
  Zatrudnimy uczniów w roku szkolnym 2017-2020 do nauki zawodu stolarz
  kontakt: Parkowo 8a, 64-608 Parkowo
  tel. 67 261 05 88
  email: zaklad@atis.com.pl

 5. Agencja Pracy Netkadra poszukuje dla swojego klienta pracownika na stanowisko: tłumacz języka angielskiego; języka niemieckiego – praca zdalna
  Wymagania:
  biegła znajomość ww. języków w mowie i piśmie, poparta ukończonymi kursami, szkoleniami
  doskonała znajomość języka polskiego
  obsługa komputera (MS Office)
  wykształcenie wyższe
  gotowość do pracy zdalnej
  doświadczenie w tłumaczeniu tekstów, zarówno z j. obcego na polski, jak i z polskiego na obcy – mile widziane
  Zakres obowiązków:
  bieżące tłumaczenie tekstów, w tym także specjalistycznych; branżowych,
  korekta językowa gotowych tekstów,
  Oferujemy:
  stabilne warunki zatrudnienia
  umowa o pracę
  możliwość dostosowania trybu pracy do indywidualnych potrzeb
  Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.
  W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o rejestrację na stronie internetowej: http://www.netkadra.pl

 6. “AQUABELLIS” Sp. z o.o. ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno działająca w branży wodociągowej ogłasza nabór na stanowisko:
  KIEROWNIK DZIAŁU KANALIZACJI
  WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
  wykształcenie wyższe (preferowana specjalizacja związana z gospodarką wodną, inżynierią środowiska),
  znajomość przepisów prawa, w tym: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych,
  staż pracy – minimum 3 lata,
  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
  WYMAGANIA DODATKOWE:
  prawo jazdy kat. B,
  bardzo dobra obsługa komputera,
  umiejętność kierowania zespołem pracowników,
  odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność,
  umiejętność analitycznego myślenia,
  umiejętność pracy w zespole,
  umiejętność odczytywania projektów budowlanych, sporządzania kosztorysów i specyfikacji technicznych.
  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
  utrzymanie w ruchu technologicznym oczyszczalni, stacji zlewczych, sieci kanalizacyjnych,
  udział w prowadzeniu inwestycji,
  organizacja, przygotowanie i realizacja zleceń zewnętrznych w zakresie świadczonych przez Dział usług,
  wydawanie warunków technicznych i dokonywanie odbiorów technicznych przyłączy kanalizacyjnych.
  WYMAGANE DOKUMENTY:
  list motywacyjny,
  C.V.,
  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły),
  kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty)
  staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu),
  kwestionariusz osobowy,
  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, potwierdzone własnoręcznym podpisem,
  zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru – klauzula:
  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2016. Poz.922).
  OFERUJEMY:
  umowę o pracę na 3 miesięczny okres próbny z perspektywą umowy na czas nie określony.
  Prosimy o przesłanie aplikacji na adres:
  “AQUABELLIS” Sp. z o.o. ul Lipowa 55, 64-610 Rogoźno, Dział Kadr.
  Osoba do kontaktu: Agnieszka Gorgiel tel. 67 26-18-500 email: gorgiel@aquabellis.pl

 7. Zatrudnię krawcowe
  – praca w Rogoźnie
  – jedna zmiana
  – szycie lekkie
  Przyjmę uczniów na praktyczną naukę zawodu.
  tel. 602 407 169

 8. Firma AR-MO poszukuje instalatorów sanitarnych, hydraulików, mechaników do pracy na terenie Poznania i okolić. Poszukiwani pracownicy z doświadczeniem jak i do przyuczenia, chętnie do pracy.
  Gwarantujemy dobre warunki zatrudnienia.
  Proszę o przesłanie CV lub kontakt: armo.koza@gmail.com lub pod telefonem 693 139 511

 9. Zapraszamy do nowego Niepublicznego Przedszkola Omnibus w Rogoźnie

  Przedszkole Omnibus znajduje się przy ul. Seminarialnej 11 w Rogoźnie. W budynku znajdują się dwie przestronne i klimatyzowane sale, które gwarantują doskonałe warunki do zabawy i nauki. Wyposażone są w niezbędne pomoce dydaktyczne, książki, zabawki oraz gry zachęcające dzieci do nauki przez zabawę. Przedszkole posiada także własny plac zabaw wyposażony w bezpieczne zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownicę oraz ławeczki.

  W przedszkolu Omnibus dzieci znajdą bezpieczne otocznie, przyjazną atmosferę i wszystko, co pobudza je do twórczego działania. Rodzice natomiast zostaną zaproszeni do aktywnego zaangażowania się w życie przedszkola, poprzez udział w uroczystościach, zajęciach otwartych, grach i zabawach.

  Podopiecznym zapewniamy:
  – całodzienną opiekę w godz. 7:00 – 16:00,
  – naukę języka angielskiego metodą dwujęzyczności,
  – zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
  – wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  – bezpieczne otoczenie i rodzinną atmosferę,
  – własny plac zabaw.

  Opłaty:
  – miesięczne czesne tylko 200 zł,
  – wyżywienie w cenie 10 zł/dzień z możliwością odpisów.

  Więcej informacji:
  Zadzwoń: 533 335 457
  Sprawdź: familijny.pl

  Organem prowadzącym przedszkole jest Fundacja Familijny Poznań posiadająca ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. Fundacja prowadzi 63 placówki oświatowe w 6 województwach, zapewniając 4500 miejsc dla dzieci.

 10. Fundacja Familijny Poznań poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego do pracy na ¾ etatu w Niepublicznym Przedszkolu Omnibus w Rogoźnie Wielkopolskim.
  Poszukujemy osoby kreatywnej, pełnej pasji do pracy z dziećmi, zaangażowanej i sumiennej. Wymagane kierunkowe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym oraz mile widziane doświadczenie w zawodzie.
  Oferujemy pracę w profesjonalnym zespole, opiekę dyrektora pedagogicznego, możliwość samorealizacji, liczne szkolenia zawodowe oraz bezpłatny pakiet medyczny.
  Zapraszamy do składania CV na adres mailowy e.klosin@familijny.pl
  Praca od września br.

 11. Poszukuje pracy w ksiegowosci administracji, dziale kadr. Posiadam doswiadczenie zawodowe.tel. 602613556

 12. Sprzedam tanio, zadbane, niezniszczone meble młodzieżowe w jasnym kolorze ze srebrnymi detalami. W skład mebli wchodzi 5 elementów: pojemna szafa, 2regały, witryna+regał, regał pod RTV.
  Sokolowo Budzynskie
  Tel 576023692

 13. Witam. Oferuje transport osobowy. Potrzebujesz szybkiego transportu dzwon o każdej porze i godz. Co do kosztów się dogadamy. 504619028. Pozdrawiam. Asia.

 14. Firma VINTUR CAPITAL sp. z o.o.
  zatrudni uczniów w roku szkolnym 2017-2020
  w zawodach:
  – ślusarz
  – operator maszyn CNC
  – operator giętarki CNC
  – operator wypalarki plazmowej CNC
  – operator prasy krawędziowej CNC
  – zdobycie uprawnień spawacza MIG – TIG
  Wszelkie informacje pod numerem telefonu 67 26 84 960
  lub w biurze Boguniewo 2A

 15. Przyjmę do pracy do nowo otwartego sklepu Żabka na stanowisko
  kasjer-sprzedawca którego otwarcie odbędzie się 12 sierpnia …CV
  proszę składać w sklepie Żabka przy ul.Wielkopoznanskiej 21 w
  Rogoźnie.

 16. Salon fryzjersko-kosmetyczny w Murowanej Goślinie zatrudni fryzjerkę/fryzjera na umowę o pracę. Możliwość pracy dzień na dzień.Telefon kontaktowy 607265130

 17. PRACA!
  Producent mebli metalowych z Murowanej Gośliny,
  zatrudni pracowników na stanowiskach:
  • PRACOWNIK PRODUKCJI (brygadzista, lakiernik, spawacz
  operator prasy krawędziowej CNC, operator zgrzewarki,
  operator wykrawarki). Wynagrodzenie 4000 zł – do negocjacji.
  • SPECJALISTA SPRZEDAŻY z językiem niemieckim
  Wynagrodzenie 6000 zł – do negocjacji
  Zgłoszenia prosimy przesyłać na email:
  anna.jankowska@bakpol.pl
  tel. 790 629 304

 18. !!!Praca!!!
  Poszukujemy pracowników do Pakowania artykułów dekoracyjnych i odzieży w Komornikach k. Poznania – ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY AUTOBUS PRACOWNICZY!
  Zadania:
  – Kompletacja zamówień internetowych
  – Pakowanie produktów (odzież i akcesoria, artykuły wyposażenia wnętrz)
  – Układanie i segregowanie gotowych paczek
  – Inne lekkie prace zlecone
  Oczekiwania:
  – Dokładność, rzetelność i spostrzegawczość
  – Wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku będzie atutem, ale nie jest wymagane
  – Dyspozycyjność do pracy w systemie dwuzmianowym (również w wybrane dni weekendowe dodatkowo płatne)
  Oferujemy:
  – Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  – Darmowy dojazd autobusem pracowniczym
  – Wynagrodzenie zasadnicze oraz premie
  – Pakiet socjalny (opieka medyczna, pakiet sportowy, bony świąteczne i inne)
  – Wynagrodzenie zawsze na czas
  – Możliwość długofalowej współpracy

  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: praca.magazyn@arvato.pl lub za pomocą formularza: http://www.modnalogistyka.pl

 19. MONDI PRO SP. Z O. O. jest jednostką wyspecjalizowaną Mondi Polska wchodzącą w skład niemieckiej grupy kapitałowej MONDI GmbH. Lata doświadczeń, zdobyta wiedza i umiejętności, pozwoliły na zajęcie się w najszerszym zakresie rekrutacją stałą pracowników, przenosząc wszystkie dobre wzorce całej grupy, na codzienną działalność MONDI PRO.

  Aktualnie wychodząc naprzeciw potrzebom personalnym naszego Klienta, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

  Mechanik Serwisu

  Miejsce pracy: Poznań
  Region odpowiedzialności: woj. wielkopolskie

  Naszym Klientem jest znana na rynku, międzynarodowa firma z branży maszyn budowlanych. Firma słynie z wysokiej klasy produktów i bardzo dobrego poziomu wykonywanych serwisów.

  Twoimi zadaniami będą:

  Naprawa maszyn budowlanych u klientów na terenie wielkopolski;
  Obsługa elektronarzędzi;
  Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie wielkopolski;
  Sprawdzanie sprawności układów hydraulicznych i mechanicznych;
  Diagnozowanie przyczyn uszkodzeń i awarii;
  Czytanie rysunków technicznych, również w języku angielskim;
  Drobne naprawy bieżące, wymiany części itp.

  Aplikuj, jeżeli:

  Posiadasz wykształcenie techniczne (min. zawodowe), najlepiej z zakresu mechaniki;
  Zdobyłeś już doświadczenie w serwisie maszyn/urządzeń z układami mechanicznymi, hydrauliki siłowej;
  Jeżeli znasz się na układach elektrycznych będzie to dodatkowym atutem;
  Znasz się na mechanice, budowie maszyn, urządzeń przemysłowych;
  Potrafisz samodzielnie zdiagnozować usterki, awarie;
  Czytasz schematy techniczne, również w języku angielskim;
  Cenisz sobie samodyscyplinę, systematyczność i uczciwość;
  Jesteś gotowy do pracy w terenie;
  Posiadasz prawo jazdy kat. B.

  Nasz Klient przygotował dla Ciebie:

  Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  Wynagrodzenie zasadnicze i system premiowy adekwatny do wykonywanych czynności;
  Zadaniowy czas pracy;
  Techniczne szkolenia z możliwością zdobycia certyfikatów;
  Możliwość rozwoju w ramach określonych ścieżek kariery;
  Narzędzia pracy zgodnie z wymogami stanowiska (samochód, komórka, komputer);
  Rozbudowany pakiet socjalny, a w tym m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV w j. polskim klikając w link poniżej.
  http://mondipro.es-candidate.com/application/form/257903/0/1/

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

  Mondi Polska jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia nr 7268.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *