Odbyło się Walne Zebranie TPR

Szczególną okazją do podsumowania zrealizowanych w 2016 roku zadań było dla członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna Walne Zebranie, które zwołano na wtorek, 31 stycznia. Prezes Lucyna Bełch złożyła wszystkim życzenia noworoczne, a w swoim sprawozdaniu przypomniała najważniejsze, zrealizowane w ubiegłym roku, przedsięwzięcia. Były to: uchwalenie nowego Statutu TPR, zorganizowanie dwóch wycieczek regionalnych, spotkania tematyczne, patronat nad Społeczną Szkołą Muzyczną (działa w Rogoźnie od września 2016 r.), udział w uroczystościach miejsko – gminnych, przeprowadzenie dwóch konkursów: historycznego oraz literacko-plastycznego – w związku z obchodzonym w 2016 r. Rokiem Przemysła II, propagowanie idei wystawienia w Rogoźnie pomnika tego władcy. Jednakże najważniejsze z tych zrealizowanych zadań to: przygotowanie do druku i wydanie przez TPR dwóch książek, zainicjowanie akcji umieszczenia na rogozińskim cmentarzu tablicy upamiętniającej 26 ofiar hitlerowskiego terroru oraz zwycięstwo w XVII edycji konkursu: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Nagrodzony projekt nosił nazwę: „Rok Przemysła II w Rogoźnie”. Wydawnictwa, które ukazały się dzięki TPR to: „Zamek Przemysła II w Rogoźnie na tle umocnień obronnych miasta i jego zaplecza od IX do XVIII wieku” autorstwa dra Mieczysława Brusta oraz publikacja „Przemysł II” (pod red. Lucyny Bełch) – pokłosie ogłoszonego przez Radę Miejską Rogoźna „Roku Przemysła II”. Wspomniana publikacja zawiera biografię Przemysła II (opracowaną przez W. Olenderską), tekst przywileju lokacyjnego Rogoźna, a także prace literackie i plastyczne dzieci biorących udział w konkursach zorganizowanych przez TPR we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy „Baranek”. W drugiej części zebrania sprawozdanie złożyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Dworzańska, która w imieniu tej komisji nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do pracy Towarzystwa. Prezes Bełch podziękowała najbardziej aktywnym członkom za ofiarność i zaangażowanie. Poinformowała też o działalności rogozińskiej Rady Muzealnej, w skład której weszło czworo członków TPR (M. Gruszka, L. Bełch, W. Olenderska i A. Ziółkowska). Podczas dyskusji M. Sokołowski raz jeszcze apelował o to, by dwie nowe rogozińskie ulice poświęcić tak zasłużonym obywatelom naszego miasta jak dr B. Wysocki i prof. A. Klawek. Miły akcent stanowiło wystąpienie Heleny Jarosz, która odczytała życzenia (w wersji gwarowej) skierowane do Babć i Dziadków obchodzących niedawno swoje święto. Na koniec uczestnicy zebrania podjęli decyzję o zorganizowaniu w kwietniu wyjazdu do Poznania – do Muzeum Sienkiewicza oraz do Zamku Królewskiego na Górze Przemysła (uroczyste otwarcie wystaw w Zamku – 26 marca 2017 roku). Kolejne zebranie TPR – we wtorek, 28 marca. Zapraszamy! (EM)


źródło: Goniec Rogoziński nr 04/658

(Odwiedzono 101 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *