Odbyło się Walne Zebranie TPR

Szczególną okazją do podsumowania zrealizowanych w 2016 roku zadań było dla członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna Walne Zebranie, które zwołano na wtorek, 31 stycznia. Prezes Lucyna Bełch złożyła wszystkim życzenia noworoczne, a w swoim sprawozdaniu przypomniała najważniejsze, zrealizowane w ubiegłym roku, przedsięwzięcia. Były to: uchwalenie nowego Statutu TPR, zorganizowanie dwóch wycieczek regionalnych, spotkania tematyczne, patronat nad Społeczną Szkołą Muzyczną (działa w Rogoźnie od września 2016 r.), udział w uroczystościach miejsko – gminnych, przeprowadzenie dwóch konkursów: historycznego oraz literacko-plastycznego – w związku z obchodzonym w 2016 r. Rokiem Przemysła II, propagowanie idei wystawienia w Rogoźnie pomnika tego władcy. Jednakże najważniejsze z tych zrealizowanych zadań to: przygotowanie do druku i wydanie przez TPR dwóch książek, zainicjowanie akcji umieszczenia na rogozińskim cmentarzu tablicy upamiętniającej 26 ofiar hitlerowskiego terroru oraz zwycięstwo w XVII edycji konkursu: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Nagrodzony projekt nosił nazwę: „Rok Przemysła II w Rogoźnie”. Wydawnictwa, które ukazały się dzięki TPR to: „Zamek Przemysła II w Rogoźnie na tle umocnień obronnych miasta i jego zaplecza od IX do XVIII wieku” autorstwa dra Mieczysława Brusta oraz publikacja „Przemysł II” (pod red. Lucyny Bełch) – pokłosie ogłoszonego przez Radę Miejską Rogoźna „Roku Przemysła II”. Wspomniana publikacja zawiera biografię Przemysła II (opracowaną przez W. Olenderską), tekst przywileju lokacyjnego Rogoźna, a także prace literackie i plastyczne dzieci biorących udział w konkursach zorganizowanych przez TPR we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy „Baranek”. W drugiej części zebrania sprawozdanie złożyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Dworzańska, która w imieniu tej komisji nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do pracy Towarzystwa. Prezes Bełch podziękowała najbardziej aktywnym członkom za ofiarność i zaangażowanie. Poinformowała też o działalności rogozińskiej Rady Muzealnej, w skład której weszło czworo członków TPR (M. Gruszka, L. Bełch, W. Olenderska i A. Ziółkowska). Podczas dyskusji M. Sokołowski raz jeszcze apelował o to, by dwie nowe rogozińskie ulice poświęcić tak zasłużonym obywatelom naszego miasta jak dr B. Wysocki i prof. A. Klawek. Miły akcent stanowiło wystąpienie Heleny Jarosz, która odczytała życzenia (w wersji gwarowej) skierowane do Babć i Dziadków obchodzących niedawno swoje święto. Na koniec uczestnicy zebrania podjęli decyzję o zorganizowaniu w kwietniu wyjazdu do Poznania – do Muzeum Sienkiewicza oraz do Zamku Królewskiego na Górze Przemysła (uroczyste otwarcie wystaw w Zamku – 26 marca 2017 roku). Kolejne zebranie TPR – we wtorek, 28 marca. Zapraszamy! (EM)


źródło: Goniec Rogoziński nr 04/658

(Odwiedzono 89 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *