O hali widowiskowo-sportowejBurmistrz Rogoźna Bogusław Janus
Wiceprzewodniczący A. Olenderski podczas sesji rady miejskiej odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na zapytanie radnego Z. Chudzickiego o treści: “W odpowiedzi na
zapytanie radnego Z. Chudzickiego dotyczącego budowy hali widowiskowo-sportowej na
terenie miasta Rogoźna informuję, iż dostrzegam potrzebę zapewnienia mieszkańcom Naszej Gminy dostępu do miejsc umożliwiających rozwój kondycji fizycznej oraz miejsca organizacji różnego rodzaju imprez masowych. Aktualnie brak jest aktywnych programów związanych z dofinansowaniem budowy i wyposażenia hal sportowych ze środków zewnętrznych, a obecnie realizacja ww. zadania jest niemożliwa przy użyciu środków pochodzących tylko i wyłącznie z budżetu Gminy Rogoźno. Realne możliwości pozyskania środków pochodzących z Unii Europejskiej będą dostępne dopiero w perspektywie nowego budżetu UE na lata 2014-2020 uzgodnionego w dniu 08.02.2013 r. i po jego wdrożeniu przez Urzędy Marszałkowskie. Gmina Rogoźno w obecnie obowiązującym budżecie na rok
2013 nie przewiduje wykonania koncepcji czy też dokumentacji projektowej dla ww.
zadania. Koszt dokumentacji projektowej w zależności od lokalizacji hali
kształtowałby się na poziomie 35-40 tys. zł, a koszt budowy rzędu 8-9 mln zł.
Jednocześnie informuję, iż w lipcu 2008 roku Gmina Rogoźno złożyła wniosek
preselekcyjny do procedury konkursowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla zadania pn. “Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr. 3 w Rogoźnie”. Łączna wartość złożonego wniosku wyniosła 11 141
700,00 zł. Po pozytywnej ocenie formalnej i strategicznej, wniosek złożony przez
Gminę Rogoźno został umieszczony na 115 miejscu listy rezerwowej. Ze względu na
ograniczone środki finansowe praz ogromne zainteresowanie beneficjentów, wybrano do
dofinansowania 11 spośród 163 złożonych wniosków preselekcyjnych. Po uzyskaniu
informacji o realnej możliwości dofinansowania budowy hali sportowo-widowiskowej na
terenie miasta Rogoźna wspólnie z Radą podejmiemy decyzje, dotyczącą dalszych działań
Gminy”. Z. Chudzicki uważa, że istnieje realna szansa na pozyskanie środków
pochodzących z UE. Niedawno Polska podczas negocjacji wywalczyła z budżetu unijnego
prawie 440 mld zł, z czego blisko 70% zostanie przeznaczone na fundusz spójności, w
ramach którego poza środkami przeznaczonymi na infrastrukturę drogową, są także
środki na obiekty sportowe. Wspomniane środki niedługo zostaną wdrożone przez urzędy
marszałkowskie, więc może warto byłoby przygotować dokumentację projektową, a
następnie wniosek preselekcyjny. Poprosił o ponowne przeanalizowanie sprawy, ponieważ
budowa hali sportowo-widowiskowej jest jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji
sportowych w gminie. Podał przykład Witkowa, w którym znajdują się dwie hale
widowiskowo-sportowe. Miejscowości mniejsze od Rogoźna, m.in. Kiszkowo, Budzyń,
Objezierze posiadają hale sportowe. Dodał, że w piśmie Burmistrza zabrakło odpowiedzi
na pytanie czy w najbliższym czasie Burmistrz Rogoźna planuje przygotowanie zmiany do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.

źródło: Goniec Rogoziński

(Odwiedzono 123 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wykonaj poniższe zadanie *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.