Nowe umiejętności szansą na pracę

Już teraz zapisz się na wiosenne i letnie edycje!
– Bezpłatne kursy z zakresu obsługi komputera oraz Internetu
– Bezpłatne kursy językowe – języka angielskiego i niemieckiego
– Dla osób 25-74 bezrobotnych i biernych zawodowo

Wraz z początkiem września na terenie woj. wielkopolskiego rozpoczęła się realizacja projektu dedykowanego osobom bezrobotnym i biernym zawodowo o niskich kwalifikacjach zawodowych. W ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wybranych powiatach – odbywać się będą bezpłatne szkolenia komputerowe i kursy języków obcych kierowane do osób między 25. a 74. rokiem życia, chcących nabyć lub uzupełnić swoje umiejętności w tym zakresie.

Szkolenia komputerowe
Osoby, które wybiorą szkolenia komputerowe, w trakcie blisko 100 godzin nauki będą mogły zdobyć umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu na jednym z trzech poziomów trudności, odpowiadającym ich dotychczasowej wiedzy. Biorąc udział w szkoleniach – w zależności od stopnia zaawansowania:
– opanują podstawy budowy i obsługi komputera: tworzenia plików komputerowych czy korzystania z drukarki,
– poznają programy komputerowe służące tworzeniu dokumentów tekstowych czy arkuszy kalkulacyjnych,
– nauczą się korzystania z Internetu: wyszukiwania informacji, nawiązywania kontaktu z rodziną i bliskimi, wykonywania płatności i zakupów drogą elektroniczną,
– zdobędą wiedzę na temat bezpiecznego przechowywania informacji, ochrony komputera i sprzętu przed złośliwym oprogramowaniem, dbania o swoje dane w Internecie.
Tryb nauki – 6h/dziennie, w tym 2 przerwy, 2-4 razy w tygodniu (łącznie 15-16 spotkań). Godziny zajęć dostosowane do preferencji uczestników: przed- lub popołudniowe, dopuszcza się również realizację zajęć w systemie weekendowym.
Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym i certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu określonych kompetencji cyfrowych.

Szkolenia językowe
Osoby, które zdecydują się na udział w kursie językowym, w ciągu 120 godzin nauki będą miały okazję poszerzyć znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia na dopasowanym do ich wiedzy poziomie zaawansowania. Uczestnicy kursów:
– poznają słownictwo i gramatykę wybranego przez siebie języka,
– opanują praktyczne zwroty o codziennym zastosowaniu,
– w przypadku grup o wyższym poziomie zaawansowania: przyswoją słownictwo przydatne w środowisku pracy i biznesu.
Tym samym kursanci nie tylko rozwiną zdolność porozumiewania się w języku obcym, ale też
wzbogacą swoje CV i zwiększą szanse na zatrudnienie w branżach wymagających umiejętności
językowych.
Prócz wysokiej jakości zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów i lektorów organizator
zapewni Uczestnikom także materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu oraz zaświadczenie
o udziale w szkoleniach.
Tryb nauki (1h – 45minut): 4h/dziennie w tym przerwa 15min. po 2 godzinach zajęć, 2-4 razy w
tygodniu (łącznie 30 spotkań). Godziny zajęć dostosowane do preferencji uczestników: przed- lub
popołudniowe lub w systemie weekendowym.
Po zakończeniu szkoleń wszyscy uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego TOEIC
Bridge/TOEIC L&R- j. angielski i WiDaF -j. niemiecki lub innych równoważnych zgodnych z CEFRL (The
Common European Framework of Reference for Languages) przeprowadzonych przez certyfikowane
instytucje. Uczestnicy, którzy zdadzą otrzymają certyfikat zewnętrzny potwierdzający zdobycie
określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europ. Systemem Opisu Kształcenia
Językowego).

Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba należąca do powyższej grupy wiekowej, posiadająca
wykształcenie maksymalnie średnie, zamieszkująca na terenie woj. wielkopolskiego i będąca:
– osobą bezrobotną (w tym długotrwale bezrobotną) – pozostającą bez pracy, gotową
do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia bądź zarejestrowaną w urzędzie
pracy,
– lub osobą bierną zawodowo – nie pracującą i nie poszukującą pracy.
Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy osoby powyżej 50. roku życia oraz mieszkańców
terenów wiejskich.
Organizatorem projektu jest Business School H. Polak M. Polak sp. Jawna, prowadząca szkoły
policealne i licealne oraz placówkę kursową. Zapisy Kandydatów odbywają się w Biurze Projektu w
Poznaniu, przy ul. Wilczak 16A lok.9, listownie, a także drogą telefoniczną.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:
telefon: 570 897 633 | e-mail: kwalifikacje@business-school.pl
Ilość miejsc ograniczona!

Projekt „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro Projektu: ul. Wilczak 16A lok. 9, 61-623 Poznań,
tel. 570-897-633, fax. 22 620-62-76
e-mail: kwalifikacje@business-school.pl, www.business-school.pl/kwalifikacje

(Odwiedzono 128 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *