Likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w Tarnowie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu Dział Nawierzchni Obiektów Inżynieryjnych Budynków i Budowli, Zaplecza Technicznego, Ratownictwa i Ochrony p.poż. informuje, że w związku z brakiem zgłoszenia się dotychczasowego użytkownika przejazdu kolejowo-drogowego kategorii F skrzyżowaniem drogi niepublicznej z linią kolejową nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna w km 49,155 oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 roku (Dz.U. z 2015r. poz.1744) przejazdy kolejowo-drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

W związku z powyższym informujemy, że PKP PLK S.A. Zakład Linii kolejowych w Poznaniu rozpocznie likwidację powyższego przejazdu kolejowo-drogowego leżącego na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną położonego w obrębie działek 206/2, 206/3 i 208 obręb Tarnowo, gdy nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu niepublicznego kategorii „F”.
źródło: rogozno.pl

(Odwiedzono 239 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *