Likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w Tarnowie


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu Dział Nawierzchni Obiektów Inżynieryjnych Budynków i Budowli, Zaplecza Technicznego, Ratownictwa i Ochrony p.poż. informuje, że w związku z brakiem zgłoszenia się dotychczasowego użytkownika przejazdu kolejowo-drogowego kategorii F skrzyżowaniem drogi niepublicznej z linią kolejową nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna w km 49,155 oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 roku (Dz.U. z 2015r. poz.1744) przejazdy kolejowo-drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

W związku z powyższym informujemy, że PKP PLK S.A. Zakład Linii kolejowych w Poznaniu rozpocznie likwidację powyższego przejazdu kolejowo-drogowego leżącego na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną położonego w obrębie działek 206/2, 206/3 i 208 obręb Tarnowo, gdy nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu niepublicznego kategorii „F”.
źródło: rogozno.pl

(Odwiedzono 284 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *