Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna ma nowego prezesa: Annę Milewską

prezes-tpr-anna-milewska

Na zdjęciu nowa prezes
28 stycznia 2014 roku, odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna. Prowadził je wiceprezes Towarzystwa – Marian Sokołowski, który po powitaniu uczestników zebrania poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci Anny Ewertowskiej – członkini TPT, zmarłej w ubiegłym roku. Następnie Władysław Ruks – w zastępstwie nieobecnej z powodu [...]  Czytaj więcej

Ewa Mroczyk zasłużona dla Ziemi Rogozińskiej

Zasłużona rogozińska nauczycielka, aktywna działaczka TPR- Ewa Mroczyk – odebrała z
rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Hinza i burmistrza Bogusława Janusa akt
nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” i złożyła podpis w księdze
honorowej. Mroczyk urodziła się 17 grudnia 1948 roku w Kowanówku. W 1966 roku
ukończyła Liceum [...]  Czytaj więcejRogoźnianki na XX Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej

milewska-elzbieta-anna

Fot. Grzegorz Broniarczyk
W XX Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej, która odbyła się na początku czerwca 2013 r, wzięło udział ok. dwadzieścia stowarzyszeń. Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało ją już po raz kolejny w Kole oraz Brdowie przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Starostwa Powiatowego w Kole,
Towarzystwa Przyjaciół [...]  Czytaj więcej

Zebranie TPR – wspomnieniowy charakter

W związku z 30-leciem powstania Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz oraz Towarzystwa
Przyjaciół Rogoźna marcowe zebranie TPR miało charakter wspomnieniowy. Władysława
Lewandowska, wdowa po współzałożycielu Muzeum i Towarzystwa – Czesławie Lewandowskim była gościem specjalnym. Pani Władysława przypomniała postać męża pochodzącego z Kujaw. Mówiła o jego dzieciństwie [...]  Czytaj więcej

Zebranie TPR – minęło 30 lat

Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna – pierwsze w tym roku – odbyło się 22
stycznia. Życzenia noworoczne złożyła prezes Lucyna Bełch, a następnie utworzono krąg
i zaśpiewano kolędę „W żłobie leży”. Prezes następnie przypomniała obecny skład
zarządu TPR, tematykę zebrań w minionym roku i trasę wycieczki regionalnej, w której
uczestniczyli [...]  Czytaj więcej