TPR zaprasza

Od dawna gromadzeniem informacji na temat życia kulturalnego w Wielkopolsce zajmuje się Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Dzięki niemu ukazuje się „Przegląd Wielkopolski”, a także funkcjonuje portal internetowy „Wielkopolskie Wici”. 28 maja 2014 r. na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Rewizyjna WTK, która pozytywnie
oceniła merytoryczną i finansową działalność [...]  Czytaj więcej

Majowe zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna 2014

Kolejne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna odbyło się we wtorek, 27 maja 2014 r. Minutą ciszy uczczono pamięć wieloletniej członkini Towarzystwa – Janiny Ruty, która zmarła 1 maja br. Ewa Mroczyk odczytała opracowany przez siebie życiorys Janiny Ruty i przypomniała jej wielkie zaangażowanie w ważne przedsięwzięcia społeczne. Największą zasługą pani Janiny [...]  Czytaj więcej

Tablica poświęcona pamięci dr. Stanisława Waliszewskiego

W dniu 8 maja 2014 r. na budynku dawnego szpitala miejskiego przy ul. Wielkiej Poznańskiej 89 odsłonięta została tablica pamiątkowa upamiętniająca dr med. Stanisława Waliszewskiego, zasłużonego lekarza, społecznika, autora regionalnych opracowań, inicjatora znaczących przedsięwzięć kulturalnych, wyróżnionego Tytułem “Zasłużony dla Rogoźna” i odznaczonego Krzyżem [...]  Czytaj więcej

Marcowe zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna 2014

Zebranie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci Józefa Kamińskiego – zmarłego 8 marca br, członka TPR. Śp. Józef Kamiński zasłużył się także dla rogozińskiego rzemiosła i Ochotniczej Straży Pożarnej – był jej prezesem w latach 1996 – 2000. Przez osiem lat sprawował też funkcję radnego Rady Miejskiej. Powitano trzy nowe członkinie: Annę Bartol, Krystynę [...]  Czytaj więcej

Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna ma nowego prezesa: Annę Milewską

Na zdjęciu nowa prezes
28 stycznia 2014 roku, odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna. Prowadził je wiceprezes Towarzystwa – Marian Sokołowski, który po powitaniu uczestników zebrania poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci Anny Ewertowskiej – członkini TPT, zmarłej w ubiegłym roku. Następnie Władysław Ruks – w zastępstwie nieobecnej z powodu choroby [...]  Czytaj więcej

Ewa Mroczyk zasłużona dla Ziemi Rogozińskiej

Zasłużona rogozińska nauczycielka, aktywna działaczka TPR- Ewa Mroczyk – odebrała z
rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Hinza i burmistrza Bogusława Janusa akt
nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” i złożyła podpis w księdze
honorowej. Mroczyk urodziła się 17 grudnia 1948 roku w Kowanówku. W 1966 roku
ukończyła Liceum [...]  Czytaj więcej

Rogoźnianki na XX Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej

Fot. Grzegorz Broniarczyk
W XX Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej, która odbyła się na początku czerwca 2013 r, wzięło udział ok. dwadzieścia stowarzyszeń. Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało ją już po raz kolejny w Kole oraz Brdowie przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Starostwa Powiatowego w Kole,
Towarzystwa Przyjaciół [...]  Czytaj więcej

Zebranie TPR – wspomnieniowy charakter

W związku z 30-leciem powstania Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz oraz Towarzystwa
Przyjaciół Rogoźna marcowe zebranie TPR miało charakter wspomnieniowy. Władysława
Lewandowska, wdowa po współzałożycielu Muzeum i Towarzystwa – Czesławie Lewandowskim była gościem specjalnym. Pani Władysława przypomniała postać męża pochodzącego z Kujaw. Mówiła o jego dzieciństwie [...]  Czytaj więcej

Zebranie TPR – minęło 30 lat

Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna – pierwsze w tym roku – odbyło się 22
stycznia. Życzenia noworoczne złożyła prezes Lucyna Bełch, a następnie utworzono krąg
i zaśpiewano kolędę „W żłobie leży”. Prezes następnie przypomniała obecny skład
zarządu TPR, tematykę zebrań w minionym roku i trasę wycieczki regionalnej, w której
uczestniczyli [...]  Czytaj więcej