Październikowe zebranie TPR

Wtorkowe zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna (27 października) prowadził wiceprezes Wiesław Płotkowiak, który rozpoczął od podziękowania osobom reprezentującym Towarzystwo na uroczystej mszy św. w lasach rożnowickich (30.08.2015 r.), w obchodach rocznicy Porozumień Sierpniowych (3.09.2015 r.), w uroczystościach Związku Sybiraków (16.09.2015 r.) oraz podczas odsłonięcia [...]  Czytaj więcej

Ostatnia książka dra Waliszewskiego…

W serii „Biblioteki Rogozińskich Zeszytów Historycznych” ukazał się – przygotowany do druku przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna – kolejny tekst opowiadający o naszej najbliższej Ojczyźnie – Rogoźnie autorstwa dra Stanisława Waliszewskiego
(1912- 2011), cenionego lekarza i wielkiego społecznika. To dzięki niemu przez 20 lat działało przy Rofamie Towarzystwo [...]  Czytaj więcej

Czerwcowe zebranie TPR…

… prowadził wiceprezes W. Płotkowiak. Poinformował, że 9 czerwca delegacja Towarzystwa (L. Bełch i M. Szatkowska) wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym przez Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Członkini rogozińskiego Towarzystwa R. Cieciura od pewnego czasu zbiera nazwy zwyczajowe używane w Rogoźnie i okolicy. Jej [...]  Czytaj więcej

Aleksy Klawek – nauczyciel Jana Pawła II

„Żyć nie oznacza czegoś abstrakcyjnego, ale znaczy konkretnie działać” – taką dewizą w swym niezwykle pracowitym życiu kierował się ks. prof. Aleksy Klawek – rogoźnianin, ceniony biblista, wychowawca wielu pokoleń polskich egzegetów, redaktor znaczących pism katolickich, członek korespondent Komisji Orientalistycznej i Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, doskonały [...]  Czytaj więcej

Marcowe spotkanie TPR

Marcowe zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci wieloletniej członkini Towarzystwa – Elżbiety Milewskiej zmarłej 1 marca 2015 r.

Lucyna Bełch przedstawiła biogram Elżbiety Milewskiej, podkreślając szczególnie Jej dobroć, mądrość, życzliwość dla innych i zaangażowanie społeczne. Pani Milewska była w latach 2006-2013 – [...]  Czytaj więcej

Pierwsze w tym roku zebranie…

… członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna rozpoczęło się od sprawozdania z obrad Sejmiku Wielkopolskich Regionalistów, który odbył się w grudniu. Podniosłym momentem spotkania regionalistów było wręczenie statuetki „Pegaza” – na wniosek Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego – Marianowi Pilotowi – powieściopisarzowi, noweliście, autorowi słuchowisk, [...]  Czytaj więcej

Lucyna Bełch zasłużona

Październikowe zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna miało bardzo uroczysty charakter, gdyż w pierwszej części zebrania poinformowano o przyznaniu tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” (i wpisie do Księgi Honorowej) członkini TPR Lucynie Bełch, pełniącej od 1992 roku do stycznia 2014 roku funkcję prezesa Towarzystwa. Obecna prezes Anna Ziółkowska w obecności [...]  Czytaj więcej

Trzystu miłośników swoich Małych Ojczyzn…

… z całej Polski, w tym czworo reprezentujących Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna – Lucyna Bełch, Maria Szatkowska, Edmund Dycha i Władysław Ruks, spotkało się na jubileuszowym X Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy. Warto wspomnieć, że Kongresy Regionalistów odbywają się co 4 lata. Patronami kongresu byli wielcy polscy nobliści: Henryk Sienkiewicz i Władysław [...]  Czytaj więcej

TPR zaprasza

Od dawna gromadzeniem informacji na temat życia kulturalnego w Wielkopolsce zajmuje się Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Dzięki niemu ukazuje się „Przegląd Wielkopolski”, a także funkcjonuje portal internetowy „Wielkopolskie Wici”. 28 maja 2014 r. na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Rewizyjna WTK, która pozytywnie
oceniła merytoryczną i finansową działalność [...]  Czytaj więcej

Majowe zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna 2014

Kolejne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna odbyło się we wtorek, 27 maja 2014 r. Minutą ciszy uczczono pamięć wieloletniej członkini Towarzystwa – Janiny Ruty, która zmarła 1 maja br. Ewa Mroczyk odczytała opracowany przez siebie życiorys Janiny Ruty i przypomniała jej wielkie zaangażowanie w ważne przedsięwzięcia społeczne. Największą zasługą pani Janiny [...]  Czytaj więcej