Marcowe spotkanie TPR

Marcowe zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci wieloletniej członkini Towarzystwa – Elżbiety Milewskiej zmarłej 1 marca 2015 r.

Lucyna Bełch przedstawiła biogram Elżbiety Milewskiej, podkreślając szczególnie Jej dobroć, mądrość, życzliwość dla innych i zaangażowanie społeczne. Pani Milewska była w latach 2006-2013 – Czytaj więcej

Pierwsze w tym roku zebranie…

… członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna rozpoczęło się od sprawozdania z obrad Sejmiku Wielkopolskich Regionalistów, który odbył się w grudniu. Podniosłym momentem spotkania regionalistów było wręczenie statuetki „Pegaza” – na wniosek Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego – Marianowi Pilotowi – powieściopisarzowi, noweliście, autorowi słuchowisk, Czytaj więcej

Lucyna Bełch zasłużona

Październikowe zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna miało bardzo uroczysty charakter, gdyż w pierwszej części zebrania poinformowano o przyznaniu tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” (i wpisie do Księgi Honorowej) członkini TPR Lucynie Bełch, pełniącej od 1992 roku do stycznia 2014 roku funkcję prezesa Towarzystwa. Obecna prezes Anna Ziółkowska w obecności Czytaj więcej

Trzystu miłośników swoich Małych Ojczyzn…

… z całej Polski, w tym czworo reprezentujących Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna – Lucyna Bełch, Maria Szatkowska, Edmund Dycha i Władysław Ruks, spotkało się na jubileuszowym X Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy. Warto wspomnieć, że Kongresy Regionalistów odbywają się co 4 lata. Patronami kongresu byli wielcy polscy nobliści: Henryk Sienkiewicz i Władysław Czytaj więcej

TPR zaprasza

Od dawna gromadzeniem informacji na temat życia kulturalnego w Wielkopolsce zajmuje się Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Dzięki niemu ukazuje się „Przegląd Wielkopolski”, a także funkcjonuje portal internetowy „Wielkopolskie Wici”. 28 maja 2014 r. na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Rewizyjna WTK, która pozytywnie
oceniła merytoryczną i finansową działalność Czytaj więcej

Majowe zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna 2014

Kolejne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna odbyło się we wtorek, 27 maja 2014 r. Minutą ciszy uczczono pamięć wieloletniej członkini Towarzystwa – Janiny Ruty, która zmarła 1 maja br. Ewa Mroczyk odczytała opracowany przez siebie życiorys Janiny Ruty i przypomniała jej wielkie zaangażowanie w ważne przedsięwzięcia społeczne. Największą zasługą pani Janiny Czytaj więcej

Tablica poświęcona pamięci dr. Stanisława Waliszewskiego

W dniu 8 maja 2014 r. na budynku dawnego szpitala miejskiego przy ul. Wielkiej Poznańskiej 89 odsłonięta została tablica pamiątkowa upamiętniająca dr med. Stanisława Waliszewskiego, zasłużonego lekarza, społecznika, autora regionalnych opracowań, inicjatora znaczących przedsięwzięć kulturalnych, wyróżnionego Tytułem “Zasłużony dla Rogoźna” i odznaczonego Krzyżem Czytaj więcej

Marcowe zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna 2014

Zebranie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci Józefa Kamińskiego – zmarłego 8 marca br, członka TPR. Śp. Józef Kamiński zasłużył się także dla rogozińskiego rzemiosła i Ochotniczej Straży Pożarnej – był jej prezesem w latach 1996 – 2000. Przez osiem lat sprawował też funkcję radnego Rady Miejskiej. Powitano trzy nowe członkinie: Annę Bartol, Krystynę Czytaj więcej

Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna ma nowego prezesa: Annę Milewską

Na zdjęciu nowa prezes
28 stycznia 2014 roku, odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna. Prowadził je wiceprezes Towarzystwa – Marian Sokołowski, który po powitaniu uczestników zebrania poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci Anny Ewertowskiej – członkini TPT, zmarłej w ubiegłym roku. Następnie Władysław Ruks – w zastępstwie nieobecnej z powodu choroby Czytaj więcej

Ewa Mroczyk zasłużona dla Ziemi Rogozińskiej

Zasłużona rogozińska nauczycielka, aktywna działaczka TPR- Ewa Mroczyk – odebrała z
rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Hinza i burmistrza Bogusława Janusa akt
nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” i złożyła podpis w księdze
honorowej. Mroczyk urodziła się 17 grudnia 1948 roku w Kowanówku. W 1966 roku
ukończyła Liceum Czytaj więcej