3 czerwca w siedzibie Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia…

… mieszczącej się na I piętrze budynku Gimnazjum nr 1 (ul. Kościuszki 28), odbyło się spotkanie z rodzicami kandydatów. Przybyłych powitał dyrektor szkoły Tomasz Barański. Głos zabrał też burmistrz Roman Szuberski, który zadeklarował daleko idącą pomoc w działalności placówki. Barański omówił program zajęć I klasy cyklu 6-letniego (wiek 6-11 lat) i cyklu 4-letniego [...]  Czytaj więcej

Nietypowe, bo otwarte zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna…

… odbyło się 26 kwietnia w gościnnych progach Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. W reprezentacyjnej auli powitała wszystkich dyrektor szkoły – Romana Węgrzak. Gościem specjalnym był ks. kanonik Bolesław Nowak – poeta, pisarz, historyk i regionalista. Krótkiego wprowadzenia dokonał rogoziński historyk W. Ruks, który przypomniał chlubne tradycje pracy organicznej [...]  Czytaj więcej

Z życia stowarzyszenia

Dwukrotnie – w marcu i kwietniu 2016 roku – zebrał się Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, aby opracować plan pracy tego Stowarzyszenia na rok 2016. Ustalono tematykę comiesięcznych spotkań i wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację każdego z tych zadań. Podsumowano również wyniki dwóch konkursów poświęconych Przemysławowi II (konkursu plastyczno-literackiego [...]  Czytaj więcej

Konkurs „Wiedzy o Przemyśle II” rozstrzygnięty

Gdzie znajdował się rogoziński zamek? Jaka cykliczna impreza i od kiedy organizowana upamiętnia śmierć Przemysła II w Rogoźnie? Z takimi między innymi pytaniami musieli zmierzyć się uczestnicy Gminnego Konkursu Wiedzy o Przemyśle II pod honorowym patronatem Burmistrza Rogoźna.
22 kwietnia 2016 roku w gościnnych progach Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. Przemysława [...]  Czytaj więcej

Walne zebranie miłośników Rogoźna

Wtorek, 26 stycznia 2016 r., był dniem bardzo ważnym dla członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, gdyż w tym terminie odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Otwarcia zebrania dokonała prezes Anna Ziółkowska, która powitała wszystkich obecnych, a szczególnie serdecznie burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego. Prezes Ziółkowska przedstawiła sprawozdanie z działalności [...]  Czytaj więcej

Poznań znany i nieznany…

9 stycznia członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna autokarem „Baczyński” wyjechali z Rogoźna do Poznania. Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie wystawy „Malarze Normandii”, zamku cesarskiego, wystawy Poznański Czerwiec 1956 r. oraz szopki w kościele Franciszkanów. Program wycieczki opracowała Lucyna Bełch przy udziale Róży Cieciury, Teresy Brączewskiej [...]  Czytaj więcej

Listopadowe zebranie członków TPR…

… które prowadziła Lucyna Bełch, rozpoczęto od głosowania dotyczącego przyjęcia trojga nowych członków. W dalszej części spotkania poinformowano o zaproszeniu na Sejmik Regionalistów, przypomniano treść dwóch numerów „Rogozińskich Zeszytów Historycznych” poświęconych obchodom przemysławowskim w Rogoźnie i tradycji przemysławowskiej w Wielkopolsce, a także zdecydowano [...]  Czytaj więcej

Październikowe zebranie TPR

Wtorkowe zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna (27 października) prowadził wiceprezes Wiesław Płotkowiak, który rozpoczął od podziękowania osobom reprezentującym Towarzystwo na uroczystej mszy św. w lasach rożnowickich (30.08.2015 r.), w obchodach rocznicy Porozumień Sierpniowych (3.09.2015 r.), w uroczystościach Związku Sybiraków (16.09.2015 r.) oraz podczas odsłonięcia [...]  Czytaj więcej

Ostatnia książka dra Waliszewskiego…

W serii „Biblioteki Rogozińskich Zeszytów Historycznych” ukazał się – przygotowany do druku przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna – kolejny tekst opowiadający o naszej najbliższej Ojczyźnie – Rogoźnie autorstwa dra Stanisława Waliszewskiego
(1912- 2011), cenionego lekarza i wielkiego społecznika. To dzięki niemu przez 20 lat działało przy Rofamie Towarzystwo [...]  Czytaj więcej

Czerwcowe zebranie TPR…

… prowadził wiceprezes W. Płotkowiak. Poinformował, że 9 czerwca delegacja Towarzystwa (L. Bełch i M. Szatkowska) wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym przez Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Członkini rogozińskiego Towarzystwa R. Cieciura od pewnego czasu zbiera nazwy zwyczajowe używane w Rogoźnie i okolicy. Jej [...]  Czytaj więcej