Odbyło się Walne Zebranie TPR

Szczególną okazją do podsumowania zrealizowanych w 2016 roku zadań było dla członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna Walne Zebranie, które zwołano na wtorek, 31 stycznia. Prezes Lucyna Bełch złożyła wszystkim życzenia noworoczne, a w swoim sprawozdaniu przypomniała najważniejsze, zrealizowane w ubiegłym roku, przedsięwzięcia. Były to: uchwalenie nowego Statutu TPR, zorganizowanie [...]  Czytaj więcej

Rok Przemysła II w Rogoźnie nagrodzony

7 grudnia w sali Hotelu Andersia odbyła się Gala XVII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii obszarów wiejskich” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na uroczystości obecni byli liczni przedstawiciele władz samorządowych: burmistrzowie, wójtowie, starostowie oraz przedstawiciele stowarzyszeń, szkół, instytucji [...]  Czytaj więcej

Rok Sienkiewicza w Rogoźnie

„Na tym kończy się ten szereg książek pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie – dla pokrzepienia serc” – tak brzmi ostatnie zdanie Sienkiewiczowskiej „Trylogii”. 15 listopada 2016 roku minęło 100 lat od śmierci Henryka Sienkiewicza, autora wspomnianej „Trylogii („Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski), a także wielu innych ważnych [...]  Czytaj więcej

Wawrzyn dla Lucyny Bełch

12 września w Sali Białej Poznańskiego Bazaru odbyła się zorganizowana przez Unię Wielkopolan V Gala Pracy Organicznej. Na wstępie uczczono pamięć zasłużonych Wielkopolan – bohaterów Najdłuższej Wojny Nowoczesnej Europy. W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia Wielkopolska Nagroda Jakości firmom prywatnym oraz spółkom gminnym z Chodzieży, Tarnowa Podgórnego, Piły i [...]  Czytaj więcej

2 września…

… odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017, a zarazem działalności Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Rogoźnie. Do sali Rogozińskiego Centrum Kultury przybyli: władze samorządowe gminy w osobach burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego, wiceburmistrz Rogoźna Renaty Tomaszewskiej, uczniowie szkoły, rodzice oraz miłośnicy muzyki. Przybyłych powitała Lucyna [...]  Czytaj więcej

3 czerwca w siedzibie Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia…

… mieszczącej się na I piętrze budynku Gimnazjum nr 1 (ul. Kościuszki 28), odbyło się spotkanie z rodzicami kandydatów. Przybyłych powitał dyrektor szkoły Tomasz Barański. Głos zabrał też burmistrz Roman Szuberski, który zadeklarował daleko idącą pomoc w działalności placówki. Barański omówił program zajęć I klasy cyklu 6-letniego (wiek 6-11 lat) i cyklu 4-letniego [...]  Czytaj więcej

Nietypowe, bo otwarte zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna…

… odbyło się 26 kwietnia w gościnnych progach Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. W reprezentacyjnej auli powitała wszystkich dyrektor szkoły – Romana Węgrzak. Gościem specjalnym był ks. kanonik Bolesław Nowak – poeta, pisarz, historyk i regionalista. Krótkiego wprowadzenia dokonał rogoziński historyk W. Ruks, który przypomniał chlubne tradycje pracy organicznej [...]  Czytaj więcej

Z życia stowarzyszenia

Dwukrotnie – w marcu i kwietniu 2016 roku – zebrał się Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, aby opracować plan pracy tego Stowarzyszenia na rok 2016. Ustalono tematykę comiesięcznych spotkań i wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację każdego z tych zadań. Podsumowano również wyniki dwóch konkursów poświęconych Przemysławowi II (konkursu plastyczno-literackiego [...]  Czytaj więcej

Konkurs „Wiedzy o Przemyśle II” rozstrzygnięty

Gdzie znajdował się rogoziński zamek? Jaka cykliczna impreza i od kiedy organizowana upamiętnia śmierć Przemysła II w Rogoźnie? Z takimi między innymi pytaniami musieli zmierzyć się uczestnicy Gminnego Konkursu Wiedzy o Przemyśle II pod honorowym patronatem Burmistrza Rogoźna.
22 kwietnia 2016 roku w gościnnych progach Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. Przemysława [...]  Czytaj więcej

Walne zebranie miłośników Rogoźna

Wtorek, 26 stycznia 2016 r., był dniem bardzo ważnym dla członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, gdyż w tym terminie odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Otwarcia zebrania dokonała prezes Anna Ziółkowska, która powitała wszystkich obecnych, a szczególnie serdecznie burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego. Prezes Ziółkowska przedstawiła sprawozdanie z działalności [...]  Czytaj więcej