Poznań znany i nieznany…

9 stycznia członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna autokarem „Baczyński” wyjechali z Rogoźna do Poznania. Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie wystawy „Malarze Normandii”, zamku cesarskiego, wystawy Poznański Czerwiec 1956 r. oraz szopki w kościele Franciszkanów. Program wycieczki opracowała Lucyna Bełch przy udziale Róży Cieciury, Teresy Brączewskiej

...   Czytaj więcej

Listopadowe zebranie członków TPR…

… które prowadziła Lucyna Bełch, rozpoczęto od głosowania dotyczącego przyjęcia trojga nowych członków. W dalszej części spotkania poinformowano o zaproszeniu na Sejmik Regionalistów, przypomniano treść dwóch numerów „Rogozińskich Zeszytów Historycznych” poświęconych obchodom przemysławowskim w Rogoźnie i tradycji przemysławowskiej w Wielkopolsce, a także zdecydowano

...   Czytaj więcej

Październikowe zebranie TPR

Wtorkowe zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna (27 października) prowadził wiceprezes Wiesław Płotkowiak, który rozpoczął od podziękowania osobom reprezentującym Towarzystwo na uroczystej mszy św. w lasach rożnowickich (30.08.2015 r.), w obchodach rocznicy Porozumień Sierpniowych (3.09.2015 r.), w uroczystościach Związku Sybiraków (16.09.2015 r.) oraz podczas odsłonięcia

...   Czytaj więcej

Ostatnia książka dra Waliszewskiego…

W serii „Biblioteki Rogozińskich Zeszytów Historycznych” ukazał się – przygotowany do druku przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna – kolejny tekst opowiadający o naszej najbliższej Ojczyźnie – Rogoźnie autorstwa dra Stanisława Waliszewskiego (1912- 2011), cenionego lekarza i wielkiego społecznika. To dzięki niemu przez 20 lat działało przy Rofamie Towarzystwo

...   Czytaj więcej

Czerwcowe zebranie TPR…

… prowadził wiceprezes W. Płotkowiak. Poinformował, że 9 czerwca delegacja Towarzystwa (L. Bełch i M. Szatkowska) wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym przez Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Członkini rogozińskiego Towarzystwa R. Cieciura od pewnego czasu zbiera nazwy zwyczajowe używane w Rogoźnie i okolicy. Jej

...   Czytaj więcej

Aleksy Klawek – nauczyciel Jana Pawła II

„Żyć nie oznacza czegoś abstrakcyjnego, ale znaczy konkretnie działać” – taką dewizą w swym niezwykle pracowitym życiu kierował się ks. prof. Aleksy Klawek – rogoźnianin, ceniony biblista, wychowawca wielu pokoleń polskich egzegetów, redaktor znaczących pism katolickich, członek korespondent Komisji Orientalistycznej i Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, doskonały

...   Czytaj więcej

Marcowe spotkanie TPR

Marcowe zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci wieloletniej członkini Towarzystwa – Elżbiety Milewskiej zmarłej 1 marca 2015 r.

Lucyna Bełch przedstawiła biogram Elżbiety Milewskiej, podkreślając szczególnie Jej dobroć, mądrość, życzliwość dla innych i zaangażowanie społeczne. Pani Milewska była w latach 2006-2013 –

...   Czytaj więcej

Pierwsze w tym roku zebranie…

… członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna rozpoczęło się od sprawozdania z obrad Sejmiku Wielkopolskich Regionalistów, który odbył się w grudniu. Podniosłym momentem spotkania regionalistów było wręczenie statuetki „Pegaza” – na wniosek Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego – Marianowi Pilotowi – powieściopisarzowi, noweliście, autorowi słuchowisk

...   Czytaj więcej

Lucyna Bełch zasłużona

Październikowe zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna miało bardzo uroczysty charakter, gdyż w pierwszej części zebrania poinformowano o przyznaniu tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” (i wpisie do Księgi Honorowej) członkini TPR Lucynie Bełch, pełniącej od 1992 roku do stycznia 2014 roku funkcję prezesa Towarzystwa. Obecna prezes Anna Ziółkowska w obecności

...   Czytaj więcej

Trzystu miłośników swoich Małych Ojczyzn…

… z całej Polski, w tym czworo reprezentujących Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna – Lucyna Bełch, Maria Szatkowska, Edmund Dycha i Władysław Ruks, spotkało się na jubileuszowym X Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy. Warto wspomnieć, że Kongresy Regionalistów odbywają się co 4 lata. Patronami kongresu byli wielcy polscy nobliści: Henryk Sienkiewicz i Władysław

...   Czytaj więcej