Wybory sołeckie (cd.)

W jednym z poprzednich numerów Rogozińska Gazeta informowała o wyborach sołeckich, które odbyły się w Owczegłowach, Pruścach oraz Studzieńcu i nie przyniosły żadnych zmian na tych stanowiskach. Nie inaczej było w Karolowie, gdzie 5 marca na kolejną kadencję wybrano Roberta Kitę, który był jednocześnie jedynym kandydatem na sołtysa. Dzień później w Słomowie ponownie na sołtysa [...]  Czytaj więcej


Sprzątanie Jeziora Budziszewskiego – zaproszenie

Stowarzyszenie Natura Budziszewko zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w akcji “Sprzątanie Jeziora Budziszewskiego”, która odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku. Zbiórka o godz. 10:00 na parkingu przed kościołem. Organizator zapewnia rękawice i worki. Po zakończeniu sprzątania gwarantowany poczęstunek i wspólne zabawy na świeżym powietrzu 🙂

Witacz w Owczegłowach

Mówi się, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Gminy, regiony i jak się okazuje także wsie konkurują ze sobą – o inwestorów, mieszkańców czy turystów. Posiłkują się więc marketingiem, czego elementem są witacze, często stanowiące funkcję „stwórców” pierwszego wrażenia i reprezentantów danego miejsca. Jak sama nazwa wskazuje, witacze to najczęściej [...]  Czytaj więcej

Parkowianka podsumowała rok

W sobotni wieczór 2 marca w sali OSP w Parkowie odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze aktywnie działającego lokalnego Stowarzyszenia KGW Parkowianka. Zebranie rozpoczęła prezes stowarzyszenia Ewa Szatkowska, serdecznie witając wszystkich przybyłych członków. Następnie wybrano przewodniczącą zebrania, którą została wiceprezes Maria Cisowska i protokolanta. Druga funkcja [...]  Czytaj więcej

Wiersze, żaki i mieroże – o tradycyjnym łowieniu ryb

Wydarzenie odbędzie się 28.04.2019 w godz. 11.00-17.00 w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu.

Żak – więcierz wieloskrzydłowy, sieć pułapkowa stanowiąca odmianę więcierza ze skrzydłami zwiększającymi zasięg działania sieci. U wejścia mają zawieszoną tkaninę sieciową, która uniemożliwia rybom wypłynięcie z pułapki.

Mieroża – pułapka na ryby i raki będąca odmianą żaka [...]  Czytaj więcej

Terminy zebrań sołeckich

Daty i miejsca zebrań wiejskich, których celem będzie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

L.p. Sołectwo Data zebrania i godzina Miejsce zebrania
1 Owieczki 28.03.2019 (czwartek) godz. 19:00 Świetlica wiejska w Owieczkach
2 Gościejewo 29.03.2019 (piątek) godz. 19:00 Świetlica wiejska w Gościejewie
3 Garbatka  04.04.2019 (piątek) godz. 19:00 Świetlica wiejska w Garbatce

Kliknij tu i zobacz daty i miejsca zebrań wiejskich, które już się odbyły, a których celem było przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szczegóły na tej stronie

Kilka słów z Wikipedii o KGW

Koło gospodyń wiejskich – dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno-zawodowa organizacja kobieca działająca głównie na terenach wiejskich, będąca przed 29 listopada 2018 r. jednym z rodzajów społeczno-zawodowych organizacji rolników. Pierwsze na ziemiach polskich koło gospodyń wiejskich założyła w 1877 roku we wsi Janisławice [...]  Czytaj więcej

Aquabellis buduje, remontuje

13 lutego zakończyła się budowa ok. 150 metrów sieci wodociągowej w Parkowie. Ma ona służyć do zasilania w wodę mieszkańców wsi. Głównym odbiorcą tejże sieci wodociągowej będzie jednak przedsiębiorstwo EXPO, które w jej pobliżu wybudowało nową halę produkcyjną. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo wodociągowe Aquabellis sp. z o.o., a koszt prac wyniósł 25 321,76 zł… [...]  Czytaj więcej

Wybory sołeckie

W lutym i marcu na terenie Gminy Rogoźno odbywają się wybory sołeckie. Na dzień oddawania Rogozińskiej Gazety do druku rozstrzygnięto wybory w trzech gminnych sołectwach. 11 lutego mieszkańcy Owczegłów ponownie wybrali na sołtysa Krystynę Gromanowską. Swój wybór tłumaczyli faktem, że pani Gromanowska jest osobą całkowicie oddaną lokalnej społeczności, która od wielu lat inspiruje [...]  Czytaj więcej