Pałac w Wełnie: Skrajna dewastacja i komplikacje


Wicewojewoda wielkopolska zapewniała, że właściciel deklaruje oddanie skrajnie zrujnowanego pałacu w Wełnie. Jednak w świetle nowych faktów informacja ta nie jest oczywista. Obecnie urząd konserwatorski prowadzi ze starostwem rozmowy na temat wywłaszczenia zabytku.

Pałac w Wełnie pochodzi z XVIII wieku i należy do ścisłej czołówki najcenniejszych zabytków w naszym powiecie. [...]  Czytaj więcej

Owczegłowy wyróżnione

W niedzielę 29 października w sali widowiskowej w Łeknie koło Wągrowca odbyło się spotkanie „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podziękował za dotychczasowy wkład pracy w realizację działań w ramach odnowy wsi oraz uhonorował najaktywniejsze sołectwa, które uczestniczą w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi [...]  Czytaj więcej

Rekord Polski w Gościejewie

IGP Polska oraz CLAAS Polska zorganizowali bicie rekordu Polski w plonie kukurydzy zbieranej na ziarno. Zbiór odmiany CODIGIP odbył się z wykorzystaniem kombajnu Claas Lexion 770 Terra Trac 10 października w gospodarstwie PRU Agrosystem sp. z o.o zlokalizowanym w Gościejewie. Nad poprawnością przebiegu pomiarów czuwał sędzia z biura rekordów. 10 października przedstawiciele Biura Rekordów [...]  Czytaj więcej

Odbyły się dożynki w Gościejewie 2017

3 września na stadionie w Gościejewie odbyło się Gminne Święto Plonów. Ten najważniejszy dzień dla rolników rozpoczęła parada traktorów (nie pokazała tego czym naprawę dysponują rogozińscy rolnicy!) i motocykli oraz prowadzona przez Zespół Taneczny Pa-Mar-Sze i Rogozińską Orkiestrę Dętą procesja dożynkowa. Delegacje z sołectw gminy oraz ogrodów działkowych w Rogoźnie [...]  Czytaj więcej

Dożynki Gminne Gościejewo 2017 – zaproszenie

Burmistrz Rogoźna, Sołectwo Gościejewo i Przewodniczący Rady Miejskiej zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 3 września 2017 na stadionie w Gościejewie.

Program:
13.45 Parada traktorów
14.00 Procesja dożynkowa
14.25 Powitanie Gości
14.30 Msza Święta
15.30 Okolicznościowe wystąpienie Burmistrza
15.45 Obrzęd dożynkowy – Łany
 [...]  Czytaj więcej

Odbył się Turniej Wsi Ruda 2017

W niedzielę 18 czerwca na boisku na Rudzie odbył się Turniej Wsi. W konkurencjach zmagało się 13 sołectw z naszej gminy – walczyli i bawili się mieszkańcy Owieczek, Jaracza, Karolewa, Prusiec, Boguniewa, Słomowa, Parkowa, Gościejewa, Studzieńca, Rudy, Owczegłów, Garbatki i Budziszewka. Kobiety – dość stereotypowo – sprawdziły swoje umiejętności w konkurencji wieszania [...]  Czytaj więcej

Odbyły się Dożynki Gminne 2016

Tegoroczne dożynki były okazją do wyróżnienia laureatów gminnych konkursów promujących dbałość o wygląd gminy. W gościnnym Jaraczu, gdzie sołtysem jest Bartosz Perlicjan, radna Katarzyna Erenc-Szpek uhonorowała w imieniu władz zwycięzców konkursu „Mój piękny dom” – Danutę i Józefa Karolaków (800 zł) z ulicy Za Jeziorem, za drugie miejsce – Bogumiłę Danlowską [...]  Czytaj więcej

Odbył się Turniej Wsi Studzieniec 2016

Turniej wsi odbył się, jak zapowiadaliśmy, 19 czerwca w gościnnym i dobrze przygotowanym Studzieńcu. W tajemniczych (ukrywanych przez organizatorów) konkurencjach uczestniczyło dwanaście sołectw – Boguniewo, Budziszewko, Garbatka, Gościejewo, Karolewo, Nienawiszcz, Owczegłowy, Owieczki, Parkowo, Pruśce, Ruda i Studzieniec. Tegoroczne prace Herkulesa to: sztafeta strażacka, sztafeta [...]  Czytaj więcej

Turniej Wsi Studzieniec 2016 – zaproszenie

RCK, Gmina Rogoźno i Sołectwo Studzieniec zapraszają na Turniej Wsi Studzieniec 2016, który odbędzie się dnia 19 czerwca 2016 r. od godz. 14.00 na boisku sportowym w Studzieńcu. W turnieju wezmą udział: Boguniewo, Budziszewko, Garbatka, Gościejewo, Karolewo, Nienawiszcz, Owczegłowy, Owieczki, Parkowo, Pruśce, Ruda i Studzieniec.