Czyste Parkowo

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem Jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja „Sprzątanie świata” (Clean Up the World) została wymyślona w 1989 roku w Australii przez biznesmena Czytaj więcej

Demontaż i utylizacja azbestu z gminy Rogoźno

Istnieje możliwość dofinansowania demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych z terenu gminy Rogoźno. Aby skorzystać z pomocy należy złożyć wypełniony wniosek dostępny w UM. Pomoc polega na dofinansowaniu demontażu, odbioru i utylizacji azbestowych pokryć dachowych. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie ul. Nowa 1. Zadanie Czytaj więcej