Na ratunek wodom


Trwają prace rekultywacyjne Jeziora Budziszewskiego i rogozińskiego akwenu, które mają na celu zahamowanie rozwoju glonów i poprawę czystości wód. Zajmują się tym specjaliści współpracujący z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Po przeprowadzonych badaniach stanu czystości wód został opracowany trzyletni program prac [...]  Czytaj więcej

W punkcie obrad…

… sesji rogozińskiej rady miejskiej została przedstawiona sprawa zniesienia ciszy na Jeziorze Rogozińskim i wydania opinii. Temat przedstawił zaproszony na sesję Sławomir Biskupski. Zostały wówczas zreferowane pisma otrzymane ze: Starostwa Powiatowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa. Zdaniem Biskupskiego uchwały zostały przyjęte z rażącymi błędami, brak [...]  Czytaj więcej

Zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Miejski przypomina że wszyscy użytkownicy nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są do zawarcia umowy z odbiorcą ścieków oraz do systematycznego opróżniania ww. urządzeń w sposób nie dopuszczający ich przepełnienia. Wykonanie powyższej usługi potwierdzane jest dokumentem [...]  Czytaj więcej

15 lat zakazu

Wprowadzenie uchwałą rady powiatu obornickiego z dnia 30 czerwca 2003 r. zakazu używania jednostek pływających, napędzanych silnikami spalinowymi elektrycznymi na ośmiu jeziorach powiatu, znacznie ograniczyło wykorzystanie tych akwenów dla celów rekreacyjnych. Podstawą zakazu była troska o jakość środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności oraz stref bezpieczeństwa [...]  Czytaj więcej

Uchwały antysmogowe

Od 1 maja zaczynają obowiązywać uchwały antysmogowe, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału, węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.
źródło: Goniec Rogoziński [...]  Czytaj więcej

Gminne sprzątanie jezior – zaproszenie


Burmistrz Rogoźna zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji sprzątania brzegów naszych jezior, która odbędzie się 7 kwietnia. Zbiórka o godz. 9.00. Głównym celem jest upowszechnianie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej.

Do akcji już włączyli się: Stowarzyszenie Natura Budziszewko, Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie, Klub Żeglarski Kotwica, WOPR [...]  Czytaj więcej

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (kotłów)

BURMISTRZ ROGOŹNA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

na dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rogoźno

nabór wniosków będzie prowadzony w terminie

od 01.03.2018r do 31.03.2018r.

1. Podstawa prawna:

Na podstawie uchwały NR XLIII/411/2017 Rady Miejskiej [...]  Czytaj więcej

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

BURMISTRZ ROGOŹNA
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

* na dotacje celowe na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogoźno

Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać w systemie ciągłym

1. Podstawa prawna:

Na podstawie uchwały NR XLIII/410/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie [...]  Czytaj więcej

Ekologiczne Rogoźno

23 listopada w Hotelu Andersia w Poznaniu, podczas uroczystego podsumowania XVIII edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, zastępca burmistrza – Renata Tomaszewska z urzędniczką – Natalią Pietrowiak, w imieniu Gminy Rogoźno, odebrały nagrodę w wysokości 7 000 zł z budżetu Wojewódzkiego Funduszu [...]  Czytaj więcej

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła – zaproszenie

Wójt Gminy Ryczywół zaprasza mieszkańców Powiatu Obornickiego do udziału w spotkaniu informacyjnym “Piecyk – 2017” Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, które odbędzie się 6 lipca 2017 o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole, ul. Nowa 2.

W programie prezentacje:
– przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [...]  Czytaj więcej