25 kwietnia…

… w Szkole Podstawowej w Budziszewku świętowano Światowy Dzień Ziemi. Organizacją zajęły się Zofia Piątkowska i Anna Zwolińska-Kańduła. Obchody rozpoczęto po trzeciej lekcji apelem przygotowanym przez samorząd uczniowski. W kilku słowach przypomniano, dlaczego ważna jest ochrona Ziemi, oraz jak możemy o nią dbać, zaczynając od naszych domów. Następnie nauczyciele wraz [...]  Czytaj więcej

Sprzątanie świata…

… to społeczna kampania ekologiczna, która inspiruje i stymuluje społeczności ze wszystkich zakątków naszego globu do działań mających na celu zachowanie czystości oraz utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego lub jego poprawę. Obecnie angażuje
rocznie około miliony wolontariuszy z ponad 130 państw, co czyni je jedną z największych społecznych akcji ekologicznych [...]  Czytaj więcej

Czyste Parkowo

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem Jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja „Sprzątanie świata” (Clean Up the World) została wymyślona w 1989 roku w Australii przez biznesmena [...]  Czytaj więcej

Demontaż i utylizacja azbestu z gminy Rogoźno

Istnieje możliwość dofinansowania demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych z terenu gminy Rogoźno. Aby skorzystać z pomocy należy złożyć wypełniony wniosek dostępny w UM. Pomoc polega na dofinansowaniu demontażu, odbioru i utylizacji azbestowych pokryć dachowych. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie ul. Nowa 1. Zadanie [...]  Czytaj więcej