Nowe opłaty za odpady komunalne

29 grudnia Rada Miejska w Rogoźnie uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą one:
• 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
• 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są [...]  Czytaj więcej

Nowy mieszkaniec Jeziora Rogozińskiego

W ostatnich dwóch tygodniach kilka razy widziałem tego ptaszka na brzegu i w jeziorze. Dziś był na brzegu a ja stanąłem rowerem metr od niego. Ptaszek się Mnie nie bał, dopiero gdy zacząłem wyciągać telefon, żeby go nagrać to wszedł do wody. Jeśli dobrze pamiętam to jest koloru brązowo-szarego. Poniżej ten ptaszek na wideo – post z Facebooka.

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

20 sierpnia ruszyła kolejna tura wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w rogozińskich lokalach. Osoby zamieszkałe na terenie gminy Rogoźno mogą do 31 sierpnia (czasu jest mało) składać w urzędzie wnioski o pokrycie nawet 50% wydatków na modernizację i wymianę pieców – kwota dofinansowania nie może przekroczyć 3000 zł. Warunkiem jest złożenie wniosku i inwestycja [...]  Czytaj więcej

Na ratunek wodom


Trwają prace rekultywacyjne Jeziora Budziszewskiego i rogozińskiego akwenu, które mają na celu zahamowanie rozwoju glonów i poprawę czystości wód. Zajmują się tym specjaliści współpracujący z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Po przeprowadzonych badaniach stanu czystości wód został opracowany trzyletni program prac [...]  Czytaj więcej

W punkcie obrad…

… sesji rogozińskiej rady miejskiej została przedstawiona sprawa zniesienia ciszy na Jeziorze Rogozińskim i wydania opinii. Temat przedstawił zaproszony na sesję Sławomir Biskupski. Zostały wówczas zreferowane pisma otrzymane ze: Starostwa Powiatowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa. Zdaniem Biskupskiego uchwały zostały przyjęte z rażącymi błędami, brak [...]  Czytaj więcej

Zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Miejski przypomina że wszyscy użytkownicy nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są do zawarcia umowy z odbiorcą ścieków oraz do systematycznego opróżniania ww. urządzeń w sposób nie dopuszczający ich przepełnienia. Wykonanie powyższej usługi potwierdzane jest dokumentem [...]  Czytaj więcej

15 lat zakazu

Wprowadzenie uchwałą rady powiatu obornickiego z dnia 30 czerwca 2003 r. zakazu używania jednostek pływających, napędzanych silnikami spalinowymi elektrycznymi na ośmiu jeziorach powiatu, znacznie ograniczyło wykorzystanie tych akwenów dla celów rekreacyjnych. Podstawą zakazu była troska o jakość środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności oraz stref bezpieczeństwa [...]  Czytaj więcej

Uchwały antysmogowe

Od 1 maja zaczynają obowiązywać uchwały antysmogowe, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału, węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.
źródło: Goniec Rogoziński [...]  Czytaj więcej