Konkurs “Nasz pomysł na ochronę środowiska”

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” IV edycja – Nasz wpływ na zmiany klimatyczne. Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej. Szczegóły na tej stronie

Kilka słów z Wikipedii o ochronie środowiska

Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia [...]  Czytaj więcej

Nowe opłaty za odpady komunalne

29 grudnia Rada Miejska w Rogoźnie uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą one:
• 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
• 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są [...]  Czytaj więcej

Nowy mieszkaniec Jeziora Rogozińskiego

W ostatnich dwóch tygodniach kilka razy widziałem tego ptaszka na brzegu i w jeziorze. Dziś był na brzegu a ja stanąłem rowerem metr od niego. Ptaszek się Mnie nie bał, dopiero gdy zacząłem wyciągać telefon, żeby go nagrać to wszedł do wody. Jeśli dobrze pamiętam to jest koloru brązowo-szarego. Poniżej ten ptaszek na wideo – post z Facebooka.

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

20 sierpnia ruszyła kolejna tura wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w rogozińskich lokalach. Osoby zamieszkałe na terenie gminy Rogoźno mogą do 31 sierpnia (czasu jest mało) składać w urzędzie wnioski o pokrycie nawet 50% wydatków na modernizację i wymianę pieców – kwota dofinansowania nie może przekroczyć 3000 zł. Warunkiem jest złożenie wniosku i inwestycja [...]  Czytaj więcej

Na ratunek wodom


Trwają prace rekultywacyjne Jeziora Budziszewskiego i rogozińskiego akwenu, które mają na celu zahamowanie rozwoju glonów i poprawę czystości wód. Zajmują się tym specjaliści współpracujący z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Po przeprowadzonych badaniach stanu czystości wód został opracowany trzyletni program prac [...]  Czytaj więcej

W punkcie obrad…

… sesji rogozińskiej rady miejskiej została przedstawiona sprawa zniesienia ciszy na Jeziorze Rogozińskim i wydania opinii. Temat przedstawił zaproszony na sesję Sławomir Biskupski. Zostały wówczas zreferowane pisma otrzymane ze: Starostwa Powiatowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa. Zdaniem Biskupskiego uchwały zostały przyjęte z rażącymi błędami, brak [...]  Czytaj więcej

Zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Miejski przypomina że wszyscy użytkownicy nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są do zawarcia umowy z odbiorcą ścieków oraz do systematycznego opróżniania ww. urządzeń w sposób nie dopuszczający ich przepełnienia. Wykonanie powyższej usługi potwierdzane jest dokumentem [...]  Czytaj więcej

15 lat zakazu

Wprowadzenie uchwałą rady powiatu obornickiego z dnia 30 czerwca 2003 r. zakazu używania jednostek pływających, napędzanych silnikami spalinowymi elektrycznymi na ośmiu jeziorach powiatu, znacznie ograniczyło wykorzystanie tych akwenów dla celów rekreacyjnych. Podstawą zakazu była troska o jakość środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności oraz stref bezpieczeństwa [...]  Czytaj więcej