Rogoźno jedną z 5 gmin w Polsce, na terenie której realizowany jest program zwiększenia retencji w regionach rolniczych

W ramach strategicznej współpracy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęcają m.in. do tworzenie Partnerstw Wodnych. Porozumienie takie zakłada wspólne zarządzanie wodą w terenie głównie we współpracy ze starostwami powiatowymi, ale też i lokalnymi gminami, spółkami wodnymi oraz rolnikami. Czytaj więcej na  [...]  Czytaj więcej

Nowa odsłona programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:
– zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
– nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
– nowy regulamin naboru wniosków.
Czytaj więcej [...]  Czytaj więcej

Dziś Dzień bez Śmiecenia

Dziś Dzień bez Śmiecenia!!!
– World non-waste Day – to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego [...]  Czytaj więcej

Trwają prace związane z rekultywacją Jeziora Rogoźno

Kilkuletni proces, który realizuje Gmina Rogoźno polega na przywróceniu walorów naturalnych Jeziora. Celem prowadzonej rekultywacji jest zwiększenie czystości wody na tyle, by mogły powrócić rośliny zanurzone (makrofity) mające zdolność stabilizacji systemu. W okolicach ulicy Plażowej od kilku dni pracuje aerator, który napowietrza wodę powodując jej oczyszczenie!
Źródło [...]  Czytaj więcej

Konkurs “Ha Dwa O-to jest to” – przedłużony termin składania wniosków

Uwzględniając liczne sugestie oraz wychodząc naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – organizator konkursu ,, Ha Dwa O-to jest to!” podjął decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do konkursu do 30 czerwca 2020 r. Czytaj więcej na tej stronie
Źródło rogozno.pl

Ha Dwa O to jest to! – konkurs

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania i racjonalnego gospodarowania wodą, inspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do działań i proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz działań informacyjnych. Czytaj więcej na tej stronie
Źródło rogozno.pl