Medale dla złotych jubilatów

Kolejne pary z naszej gminy dołączyły do grona małżeństw wyróżnionych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Podczas uroczystości, która odbyła się 16 kwietnia 2014 r. w sali parterowej RCK, odznaczenia otrzymali: Genowefa i Zenon Szmania, Irena i Antoni Łęscy, Maria i Julian Ratajczakowie, Helena i Zygmunt Kinachowie oraz [...]  Czytaj więcej

Nowa kosiarka dla Prusiec?

Podczas ostatniego zebrania wiejskiego w Pruścach poruszony został temat zakupu nowej kosiarki samobieżnej. Swoje zdanie na ten temat wyraził obsługujący kosiarkę w Pruścach Jan Buczek, który stwierdził, że niezbędny jest zakup nowej kosiarki dla sołectwa. Efektem tego Rada Sołecka złożyła wniosek do Burmistrza Rogoźna o zakup nowego sprzętu. Warto wspomnieć, iż ten zakup jest [...]  Czytaj więcej

Zbiory Winieckiego

Niezwykłe eksponaty pochodzące z prywatnych zbiorów, mieszkającego na terenie naszej gminy kolekcjonera, Mariana Winieckiego zaprezentowane zostały podczas otwartych w kwietniu wystaw w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie oraz Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie. Częstochowska wystawa potrwa do 18 maja.

źródło: Goniec Rogoziński nr. 10/585

Baranek podsumował

Swoją działalność podsumowało Stowarzyszenie „Baranek”. 7 kwietnia 2014 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w świetlicy w Owczegłowach zebrali się członkowie stowarzyszenia. Wśród nich obecny był także z-ca burmistrza Rogoźna Krzysztof Ostrowski. Po przywitaniu przybyłych, prezes Krystyna Gromanowska przedstawiła
sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za [...]  Czytaj więcej

FESTYN „7 RYB” – 2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, Gmina Rogoźno i Rogozińskie Centrum Kultury zapraszają na:
FESTYN „7 RYB”

Festyn odbędzie się dnia 8 czerwca 2014 r. w Rogoźnie na placu Karola Marcinkowskiego.

W programie:
14.00 START – Występy zespołów 7 gmin – członków LGR „7 Ryb”.
14.15 „Pocztówka z Obornik” – Zespół Instrumentów Dętych.
 [...]  Czytaj więcej

Tablica poświęcona pamięci dr. Stanisława Waliszewskiego

W dniu 8 maja 2014 r. na budynku dawnego szpitala miejskiego przy ul. Wielkiej Poznańskiej 89 odsłonięta została tablica pamiątkowa upamiętniająca dr med. Stanisława Waliszewskiego, zasłużonego lekarza, społecznika, autora regionalnych opracowań, inicjatora znaczących przedsięwzięć kulturalnych, wyróżnionego Tytułem “Zasłużony dla Rogoźna” i odznaczonego Krzyżem [...]  Czytaj więcej

Marcowe zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna 2014

Zebranie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci Józefa Kamińskiego – zmarłego 8 marca br, członka TPR. Śp. Józef Kamiński zasłużył się także dla rogozińskiego rzemiosła i Ochotniczej Straży Pożarnej – był jej prezesem w latach 1996 – 2000. Przez osiem lat sprawował też funkcję radnego Rady Miejskiej. Powitano trzy nowe członkinie: Annę Bartol, Krystynę [...]  Czytaj więcej

Zebranie wiejskie w Pruścach

3 kwietnia 2014 r. w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach odbyło się zebranie wiejskie. Wszystkich dość licznie przybyłych mieszkańców Sołectwa Pruśce oraz gości (burmistrz Bogusław Janus, radni Rady Miejskiej: Roman Szuberski, Paweł Wojciechowski, Marian Połczyński, Henryk Janus) powitał sołtys Henryk Karaś. Na przewodniczącego zebrania wybrany został Łukasz [...]  Czytaj więcej

Dom bez numeru? Będzie kara

Policjanci przeprowadzą kontrole pod kątem prawidłowości znakowania numerycznego posesji. Brak oznakowania z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, jak również służb ratowniczych. Często zdarza się, że służby ratownicze, bądź policjanci błądzą w terenie. Ten fakt zgłaszały też firmy [...]  Czytaj więcej