Rogoziński Wolontariusz Roku

Stowarzyszenie „Baranek”, pod patronatem Burmistrza Rogoźna, ogłasza konkurs
„Rogoziński Wolontariusz Roku”. Tytuł ten ma na celu uhonorowanie dobroczynnej,
społecznej działalności osób, które bez względu na wiek i wykształcenie pracują
nieodpłatnie na rzecz potrzebujących. Kandydatów do tytułu „Rogoziński Wolontariusz
Roku” mogą[...] Czytaj więcej

Trudny czas dla bocianów

Ekipa przyrodników z Rogoźna 3 lipca  2013 r. objechała bocianie gniazda w okolicach Rogoźna z zamiarem zaobrączkowania znajdujących się w nich piskląt. Na dziewięć skontrolowanych gniazd zaobrączkowano tylko jedno pisklę. Ptak znajduje się w gnieździe w Gościejewie – w części wsi koło stacji PKP Tarnowo. Poza  zaobrączkowanym pisklęciem w gnieździe były jeszcze dwa[...] Czytaj więcej

Odbywanie kary

W RCK 21 czerwca 2013 r. odbyła się konferencja „Wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej” skierowana do głów sołectw wchodzących w skład powiatu oraz innych osób nadzorujących odbywanie kar prac społecznych i ograniczenia wolności. Konferencję otworzył burmistrz Bogusław Janus. W spotkaniu
poza kilkudziesięcioma sołtysami uczestniczyli[...] Czytaj więcej

Gdzie wrzucać pampersy itp?

Gdzie należy wrzucać pozostałości z sortowania i inne odpady nie podlegające
segregacji nie wymienione w ulotce (tj. np. pampersy, zużyte tampony, podpaski,
popiół, butelki po olejach, opakowania z zawartością, ceramikę itp.)? To najczęstsze
wątpliwości. Odpady trafić mają do pojemnika na odpady zmieszane. W przypadku zadeklarowania segregacji (opłata miesięczna[...] Czytaj więcej

Czarni Boguniewo najlepsi

Bezapelacyjnym zwycięstwem drużyny z Boguniewa zakończył się sezon 2012/2013 Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Sezon wyjątkowy, bo najdłuższy jak do tej pory, z największą liczbą zgłoszonych drużyn, szesnastu. Jesień pokazała, że do walki o tytuł pretenduje
aż siedem zespołów, przez co rywalizacja niezwykle zacięta stała się interesująca dla sporego grona kibiców. Od pierwszych[...] Czytaj więcej

Goście z Holandii

20 czerwca 2013 r. przebywała na terenie naszej gminy delegacja mieszkańców Emmen w Holandii, wśród których byli Alie i Fokke Sandersowie, Wil Zwiers, Arends Fraterman
oraz szczególnie zasłużeni w ostatnim czasie w dziele pomocy materialnej dla szkół gminy Rogoźno Menno Vos i Kristine Tibbe. Gości z Emmen powitano najpierw w Zespole
Szkół w Parkowie, gdzie przy cieście[...] Czytaj więcej

Dęby na cześć Sienkiewicza

Społeczność Gimnazjum im. Noblistów Polskich i Szkoły Podstawowej o tym samym
imieniu, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Gościejewie obchodziła doroczne Święto
Szkoły. W tym roku starsza młodzież przypomniała sobie, a młodsza poznawała, postać
i twórczość Henryka Sienkiewicza. Uczniowie przedstawiali prezentacje pt. „Szlakiem Stasia i Nel- Afryka –[...] Czytaj więcej

Policjanci w SP2

Policjanci z Wydziału Prewencji Komisariatu w Rogoźnie w związku z nadchodzącymi wakacjami spotkali się z uczniami klas młodszych na pogadance „Jak bezpiecznie spędzić wakacje?”. Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej M. Ormańczyk i odbyło się 15 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 2. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały wskazówek[...] Czytaj więcej

Paulina Grabowska egzekutorką

W przypadku podatków lokalnych egzekutorem jest naczelnik urzędu skarbowego. Tzw. ustawa śmieciowa jako egzekutora opłaty wyznaczyła burmistrzów i wójtów. Zostanie zatem zatrudniona osoba, która będzie księgowała wpłaty i wystawiała upomnienia oraz tytuły egzekucyjne i „zza biurka” będzie prowadziła egzekucję. Ustawy dały burmistrzowi prawo do występowania do instytucji[...] Czytaj więcej