Rogoziński Wolontariusz Roku

Stowarzyszenie „Baranek”, pod patronatem Burmistrza Rogoźna, ogłasza konkurs „Rogoziński Wolontariusz Roku”. Tytuł ten ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na wiek i wykształcenie pracują nieodpłatnie na rzecz potrzebujących. Kandydatów do tytułu „Rogoziński Wolontariusz Roku” mogą zgłaszać wymienione niżej instytucje [...]  Czytaj więcej

Złote zespoły

Gratulacje należą się zespołom Pa-Mar-Sze i Ageless za zajęcie pierwszych miejsc na Mistrzostwach Polski Mażoretek w Leżajsku. Trenerką obu zespołów jest Małgorzata Lang. Na Mistrzostwach Polski Mażoretek w Leżajsku, które odbyły się 16 czerwca zespoły Pa-Mar-Sze oraz Ageless zdobyły szereg medali: złotych, srebrnych i brązowych zarówno w kategoriach zespołowych jak i indywidualnych. [...]  Czytaj więcej

GLPN: Owczegłowy górą

W niedzielę – 10 czerwca – na boisku w Tarnowie po raz ostatni w tym sezonie spotkały się drużyny Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Przed rozdaniem nagród dla najlepszych odbyło się oficjalne otwarcie wiejskiego boiska po rekultywacji. Sołtyska Tarnowa Elżbieta Świtniewska podziękowała wszystkim, dzięki którym to miejsce stało się atrakcyjne dla mieszkańców wsi i gminy. [...]  Czytaj więcej

Na ratunek wodom


Trwają prace rekultywacyjne Jeziora Budziszewskiego i rogozińskiego akwenu, które mają na celu zahamowanie rozwoju glonów i poprawę czystości wód. Zajmują się tym specjaliści współpracujący z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Po przeprowadzonych badaniach stanu czystości wód został opracowany trzyletni program prac [...]  Czytaj więcej

WOPR „na swoim”

Burmistrz i radni przychylili się do prośby o przekazanie WOPR-owi w wieczyste użytkowanie działki przyległej do ośrodka rekreacyjnego Za Jeziorem. Prawo użytkowania daje woprowcom możliwość pozyskiwania środków na działalność statutową, a tym samym rozwój i zapewnienie bezpieczniejszych warunków korzystania z rogozińskich akwenów. Podczas uroczystości otwarcia sezonu nastąpiło [...]  Czytaj więcej

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – zaproszenie

“Bitwa regionów- bitwa na smaki” to konkurs ogólnopolski dla Kół Gospodyń Wiejskich polegający na dwóch etapach.

I etap eliminacyjny w OT KOWR w danym województwie, wyłaniający 3 najlepsze KGW z regionu. Polega na zgłoszeniu się KGW do dnia 20.07.2018r. do OT KOWR z recepturą potrawy konkursowej oraz przedstawieniem swoich osiągnięć na karcie zgłoszeniowej. Komisja konkursowa [...]  Czytaj więcej