KanalizacjaNie jest już tajemnicą, że gminę Rogoźno ukarano na realizacje II etapu budowy kanalizacji z wykorzystaniem środków unijnych. Sprawą tą zajmuje się też sama rada i jej komisje, ale też komisje zewnętrzne i urzędnicy burmistrza. Po przeanalizowaniu materiałów oraz wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez kierownika wydziału inwestycji, Tadeusza  Zygmunta, komisja stwierdziła co następuje w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Korekta pierwsza dotyczyła naruszenia artykułu 144 ust.1 PZP (Prawo zamówień publicznych) poprzez zmianę umownego terminu zamówienia bez spełnienia warunków tej zmiany określonych w SIWZ, tab4 lp.17 taryfikatora – wskaźnik korekty 10% (kwota środków UE: 21.932.38 PLN). Wykonawca wystąpił z propozycją: aneksowania zawartej umowy, gdyż zamawiający nie otrzymał decyzji środowiskowej, co nie umożliwiło dalszych działań na zadaniu i stworzyło zagrożenie dla dochowania umownego terminu. Anektowanie nie było ujęte w SIWZ, gdyż zamawiający nie przewidywał zmian terminu ukończenia budowy. Wniosek o decyzję środowiskową został złożony przez Burmistrza Rogoźna 10 grudnia 2009 roku, a kompletną decyzję otrzymano dopiero 10 marca 2010 roku.

Korekta druga dotyczyła naruszenia artykułu 67 ust.1 PZP (Prawo zamówień Publicznych) poprzez udzielnie zamówienia z wolnej ręki bez spełnienia ustawowych przesłanek wyboru trybu postępowania, tab.4 lp.5 taryfikatora – wskaźnik korekty 25% (kwota środków UE: 54,901,17 PLN). Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe POZPROJEKT z Poznania, jako wykonawca wybrany w przeprowadzonym postępowaniu o udziale zamówienia publicznego opracował w 1999 roku dla Gminy Rogoźno dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na zasięg i całkowity koszt realizację przedsięwzięcia podzielono na trzy etapy: 1a i 1 został zrealizowany w latach 2004-2006, gdzie na realizację Gmina uzyskała pomoc finansową z Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz etap II – mając gotową dokumentację projektową liczono, że uda się przystąpić do realizacji zadania przy jednoczesnym wykorzystaniu środków unijnych jeszcze przed terminem wygaśnięcia jej ważności. Niestety nastąpiło przesunięcie terminów ogłoszenia naboru wniosku o udzielenie dofinansowania środków z Unii Europejskiej – dokumentacja uległa zdezaktualizowaniu. Kiedy ogłoszono nabór wniosków preselekcyjnych ustalono, że podmioty będą miały roczny okres na opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych i złożenie wniosku ostatecznego. Okazało się jednak, że został wyznaczony okres dziesięciomiesięczny. Opracowanie nowej dokumentacji projektowej na nowych podkładach geodezyjnych przekraczałby jeden rok, co z góry przekreślało możliwość dochowania wyznaczonego terminu, a tym samym złożenia przez gminę wniosku ostatecznego.

Korekta trzecia z kolei dotyczyła naruszenia w zakresie niedopełnienia obowiązku porównania ofert tab.2 poz.1- wskaźnik korekty 15% (kwota środków UE: 5.533,08 PLN). Postępowanie na opracowanie Studium Wykonalności, dotyczy zamówienia którego wartość nie przekracza 14 tyś. Euro. Ponieważ zamówienie zostało udzielone, przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu, zostało przeprowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy PZP, które w przypadku małych zamówień pozwalały na udzielenie bez zachowania procedury pisemności i konkurencyjności.

Korekta czwarta dotyczyła naruszenia artykułu 7 ust.1 w związku z art,22 ust,4 PZP poprzez żądanie od wykonawcy doświadczenia przy wykonywaniu projektów współfinansowanych ze źródeł pochodzących z Unii Europejskiej, tabela 1 lp,16 taryfikatora – wskaźnik korekty 5% (kwota środków UE: 14.679,60 PLN). Podczas postępowania na wybór inżyniera kontraktu w momencie odrzucenia jednej z firm, nie została zapisana podstawa prawna, ani faktyczna. Sekretarz Komisji Przetargowej nie zamieścił wyżej wymienionych informacji dla publicznej wiadomości.

Korekta piąta dotyczyła naruszenia w zakresie niedopełnienia obowiązku porównania ofert – wskaźnik korekty 15% (kwota środków UE: 563.47 PLN). Z uwagi ze szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała 14 tys. Euro, rozesłano zapytanie ofertowe do dziewięciu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie. Jednak, że złożona została tylko jedna oferta, która spełniała wszystkie postawione w zaproszeniu wymogi, z danym wykonawcą została podpisana umowa, która nie spełniała warunku – „…wysłanie do co najmniej trzech wykonawców”. Podsumowując Komisja Rewizyjna stwierdziła, że nałożenie korekty nie były celowym działaniem ze strony Urzędu Gminy a wynikały z ponaglających terminów czasowych potrzebnych do uzyskania finansowania ze środków unijnych do budowy kanalizacji II etapu.

źródło: Goniec Rogoziński nr 8/609

(Odwiedzono 83 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wykonaj poniższe zadanie *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.