Jest boisko w Owczegłowach

8 lipca rogozińska gmina podpisała umowę z województwem wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Ruch to zdrowie” – stworzenie mini-boiska w Owczegłowach. Mieszkańcy sołectwa wykonali wszelkie prace pomocnicze, porządkujące i czyszczące teren w celu przygotowania go do budowy boiska. Wartość wymienionych prac to 10 444 zł. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z oliniowaniem, na podbudowie odsączającej z piasku oraz warstwy z kruszywa łamanego zostawiono już specjalistom. Boisko zostało zabezpieczone dookoła obrzeżem betonowym na podsypce cementowo – piaskowej wraz wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Zostały zamontowane dwa stojaki stalowe wraz z tablicami do gry w koszykówkę. Całkowita wartość projektu 100.000,00 zł, w tym 6.000,00 wkład z funduszu sołeckiego. Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła 20.000,00 zł.

owczeglowy-mini-boisko
źródło: Goniec Rogoziński nr 24/652

(Odwiedzono 45 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *