Gimnazjaliści z Parkowa zwycięzcami konkursu w ramach projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”


„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jego celem jest budowanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju. Trzonem projektu jest tygodniowy bezpłatny wyjazd na zieloną szkołę do wybranego parku narodowego. W ramach zajęć terenowych uczniowie wcielają się w rolę odkrywców i badaczy, poznając przy tym walory przyrodnicze parku i jego najbliższej okolicy.

Uczniowie z Gimnazjum w Parkowie po wiedzę i przygodę wyjechali we wrześniu. Podczas pięciodniowej bezpłatnej wycieczki młodzież poznała walory przyrodnicze i kulturowe Drawieńskiego Parku Narodowego. Dzięki atrakcyjnej formule programu, łączącej naukę, gry i zajęcia terenowe, uczniowie zdobyli wiedzę przyrodniczą, która znacznie wykracza poza zakres omawiany w szkolnych gmachach.

Elementem towarzyszącym realizacji projektu, wykorzystującym doświadczenia i umiejętności zdobyte podczas zielonej szkoły, jest zadanie konkursowe. Jego celem jest opracowanie ścieżki skarbów przyrody i kultury znajdujących się w najbliższej okolicy szkoły. „Ścieżką rowerową przez Parkowo i Słomowo – odkryj mało znane osobliwości przyrody i kultury tych miejsc” to zwycięski projekt przygotowany przez uczniów Gimnazjum w Parkowie. Przewodnik po lokalnych atrakcjach przyrodniczych i kulturowych został najwyżej oceniony przez wszystkich członków jury w każdej z pięciu kategorii. W ocenie brane były pod uwagę takie kryteria jak: pomysłowość pracy, walory poznawcze ścieżki i dokładność jej opisu, ilość uwzględnionych obiektów oraz estetyka. Dodatkowym kryterium jest tzw. questowość projektu, czyli poziom odkrywczości dziedzictwa miejsca i tworzenie nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.

„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest projektem o zasięgu ogólnopolskim, realizowanym we współpracy ze wszystkimi 23 parkami narodowymi. W tym roku w projekcie wzięło udział 7.200 uczniów z 200 szkół w całym kraju. We wcześniejszych edycjach, które były realizowane w 2013 i 2014 roku w 10 parkach narodowych, wzięło udział łącznie ponad 1100 uczniów.
Projekt „Misja Przyroda” został zainicjowany i jest realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – organizację pozarządową, która od 25 lat aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. W przekazywaniu wiedzy przyrodniczej Fundacja korzysta z pomocy Parków Narodowych oraz ich doświadczenia i metod badawczych.

Kliknij tu i obejrzyj prezentację

parkowo

parkowo1

parkowo2

parkowo3

parkowo4

(Odwiedzono 73 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *