Fajerwerki: Straż ostrzega


fajerwerkiSylwester i Nowy Rok to czas wyjątkowy, którego nieodłącznym elementem są pokazy sztucznych ogni. W związku z tym Straż Miejska w Rogoźnie przypomina o zasadach i przepisach dotyczących sprzedaży i użytkowania fajerwerków. Podstawą prawną regulującą warunki sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych jest: Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Ustawodawca określa konkretne warunki jakie muszą spełniać pod względem ochrony pożarowej, przechowywania i obsługi podmiot chcący prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych. Organem właściwym do kontroli obrotu materiałami pirotechnicznymi jest policja. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2. Niewłaściwe i nieuprawnione zachowanie może skutkować odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 51 i 83 Kodeksu Wykroczeń: „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karzę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Ale też: „Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Sankcje prawne wobec osób poniżej 17 roku życia używających materiałów pirotechnicznych sprowadzają się do przekazania takich spraw policji z możliwością skierowania do rozpatrzenia przez sąd rodzinny. O takich przypadkach należy również poinformować rodziców i dyrektora szkoły.

Starajmy się używać fajerwerki jak najmniej, najlepiej tylko około godz. 24-tej ponieważ niektóre psy źle to znoszą.
źródło: Goniec Rogoziński nr 26/627

(Odwiedzono 49 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *