Email od Czytelnika: Do Obornik płyną zanieczyszczenia z Rogoźna i z Ryczywołu – 14.10.2020

To jest bardzo budujące, że w Powiecie Obornickim w sprawy czystości jezior i rzek tak bardzo angażują się stowarzyszenia ale także indywidualni mieszkańcy pomimo tego, że niektórzy z nich są z tego powodu zniesławiani lub zastraszani. Niezwykle pozytywne jest także to, że są samorządowcy, którzy interesują się poważnymi problemami takimi jak funkcjonowanie gospodarki ściekowej, awaria oczyszczalni ścieków w Ryczywole, zanieczyszczeniami wpływającymi kanalizacją deszczową do rzeki Flinty, jeziora Rogoźno i gruntu a także czystość jezior i rzek w naszym regionie.
Jednakże wieloletnie zaniedbania w Gminie Rogoźno w kwestii ochrony środowiska, a także wmawianie mieszkańcom od lat, że sprawy te są dobrze realizowane – doprowadziły do tego, że w naszej gminie stan jezior i rzek jest katastrofalny i zaledwie 25,9%  ścieków zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych zostało odprowadzonych do stacji zlewni. Gmina Rogoźno nie wykazała, co dzieje się z pozostałą częścią (74,1 %) wytworzonych ścieków! Mogły one trafić np.: do naszych rzek, jezior lub po prostu wsiąknąć w grunt. Warto też dodać, że  skanalizowanie miejscowości w gminie Rogoźno wynosi jedynie 12% (Dane z kontroli WIOŚ przeprowadzonej w 2018 roku).
Żyjemy w czasach, kiedy modyfikuje się DNA człowieka, tworzy się sztuczną inteligencję, która we wielu aspektach przewyższa możliwości przeciętnego człowieka, podłącza się komputer do mózgu człowieka, planuje się loty na Marsa a w naszej gminie nie potrafimy poradzić sobie z najbardziej elementarnymi sprawami higieny naszego najbliższego środowiska. Obecne zaniedbania skazują kolejne pokolenia na zagrażające zdrowiu i życiu zanieczyszczenie środowiska oraz obniżą komfort ich życia.
Drzewa są skuteczną ochroną przed suszą, upałami, smogiem i chorobami. Gmina Rogoźno miała możliwość skorzystania z bardzo korzystnego dofinansowania wynoszącego do 90 % do zakupu sadzonek drzew miododajnych w ramach programu opublikowanego na stronach Urzędu Marszałkowskiego. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych m.in. ochrania bioróżnorodność oraz przeciwdziała wymieraniu pszczół. W tym roku 75 gmin Województwa Wielkopolskiego złożyło wnioski o taką dotacje na łączną kwotę ponad milion złotych. Wszystkie gminy, które złożyły takie wnioski otrzymały dofinansowanie. Niestety Gmina Rogoźno nie złożyła wniosku o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych w 2020 roku, w związku z powyższym  nie mogła otrzymać dotacji w tym zakresie.
Lokalna prasa nie wspomina o takich tematach. Dlaczego prasa milczy, skoro w naszej gminie zaniedbania w zakresie ochrony środowiska zagrażają zdrowiu mieszkańców? Może mieć to związek ze sporą ilością płatnych ogłoszeń w tej prasie finansowanych przez nasze samorządy, czyli ostatecznie przez podatników, czyli nas samych.
Wielokrotnie różne instytucje nie były w stanie zlokalizować i naprawić przyczyn zanieczyszczenia naszego środowiska w tym rzek i jezior. Stąd mieszkańcy i stowarzyszenia zmuszone są do działania w tym zakresie. Wiesz coś o zrzutach ścieków z oczyszczalni w 2020 roku? Wypełnij ankietę i pomóż Strażnikom Rzek WWF  z tym walczyć!
Zebrane dane w ankiecie posłużą Fundacji WWF Polska do złożenia pisma do Najwyższej Izby Kontroli o m.in. skontrolowanie wszystkich oczyszczalni w Polsce i weryfikację aktualności pozwoleń wodnoprawnych na zrzuty ścieków.
👉 Ankieta: https://tiny.pl/7lmfw
Poświęcając parę minut możesz pomóc i przyczynić się do podjęcia konkretnych działań w sprawie zanieczyszczania naszych rzek! – Informacje dostępne na Polskiej Platformie Ochrony Wód
Tym tematem szczególnie zainteresowani powinni być  mieszkańcy Gminy Obornik, którzy mają swoje ujęcie infiltracyjne wody pitnej w Kowanówku. Głównym źródłem zasilania warstwy wodonośnej ujęcia w Kowanówku jest rzeka Wełna zasilana przez wody płynące z Ryczywołu i Rogoźna.
Poniższe zdjęcie wykonane 2 dni temu (12.10.2020r) prezentuje wypływ Małej Wełny z jeziora Budziszewskiego w stronę jeziora Rogoźno. Stan wód jeziora Budziszewskiego na fotografii jest jednym z wielu przykładów pokazujących, że Gmina Rogoźno prowadząc działania rekultywacyjne na jeziorze Rogoźno i Budziszewskie nie zapewniła odcięcia dopływu zanieczyszczeń. Realizując powyższe działania wyrzuciła w błoto około 2 mln złotych, które mogły być przeznaczone na pilne potrzeby uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie.

Miejmy nadzieję, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach jest w stanie odfiltrowywać wpływające zanieczyszczenia na tyle, że woda pitna spełni kryteria, które definiuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, i że wychwytuje coraz powszechniej występujący nowy rodzaj zanieczyszczeń w naszych ekosystemach wodnych, których to Rozporządzenie nie definiuje (hormony, farmaceutyki, antybiotyki, dioksyny, zawartość mikroplastiku, itd.) tak, aby nie szkodzić zdrowiu wielu tysiącom mieszkańców Obornik i 34 sąsiadujących miejscowości.
Postulujemy aby w Starostwie Powiatowym w Obornikach przywrócono tak ważny wydział, jakim był wydział Ochrony Środowiska. Może to znacznie ułatwić rozwiązywanie problemów z tej dziedziny.
Opisane powyżej problemy publikowane są w takiej formie ze względu na to, że Gmina Rogoźno od wielu miesięcy zawiesiła dialog z niektórymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
Na poniższym zdjęciu – naczelnik wydziału ochrony środowiska ze Starostwa Powiatowego w Obornikach, Pani Ewa Durasiewicz na uroczystym spotkaniu, którego celem było podpisanie deklaracji wspólnego działania w ramach Lasu Modelowego Oborniki, które miało miejsce w siedzibie Nadleśnictwa Oborniki. Źródło: https://wles.up.poznan.pl/pl/pierwszy-w-polsce-las-modelowy-powstaje-na-terenie
W ramach projektu Lasu Modelowego powstał Plan Strategiczny uzgodniony przez 17 Partnerów
Sygnatariuszy Deklaracji wspólnego działania, w ramach którego wyznaczono następujące cele:
1. Poprawa stanu ekologicznego rzeki Wełny i Flinty i zapewnienie im zdolności do samooczyszczania.
2. Poprawa warunków rozrodu ryb i wzmocnienie ich populacji.
3. Poprawa bilansu wodnego poprzez szczegółowe rozpoznanie hydrologiczne na terenach zlewni rzeki Wełny i Flinty w tym obszarze.
4. Zmniejszenie presji wywoływanej przez człowieka na ekosystemy leśne i wodne poprzez wypracowanie i uzgodnienie określonych koncepcji postępowania.
5. Poprawa świadomości społecznej, komunikacji i integracji między zainteresowanymi stronami poprzez rozpowszechnianie określonych informacji, cykliczne spotkania i wzajemne uzgodnienia określonych decyzji.
6. Stworzenie bazy danych przyrodniczych i hydrologicznych stanowiącej narzędzie wsparcia przy podejmowaniu decyzji.
Przemysław Benz

Powiązane wpisy:

Zachęcamy do polubienia i udostępnienia
Poglądy w poszczególnych artykułach, wyrażają opinie autora artykułu i mogą ale nie muszą być tożsame z poglądami całej redakcji rogozno.wlkp.net.pl.

Zachęcamy do udziału w sondzie. Aby wziąć w niej udział, należy odpowiedzieć na następujące pytania: Co mi się podoba w gminie Rogoźno? Co mi się nie podoba się w gminie Rogoźno? Co zmieniłbym/zmieniłabym w gminie Rogoźno? Sonda dostępna jest na tej stronie.

Zachęcamy też do udziału w Quizie: Jak dużo wiesz o gminie Rogoźno? Odpowiedz na pytania i sprawdź swój wynik. Quiz zawiera 52 pytania. Po wypełnieniu Quizu ukażą się prawidłowe odpowiedzi wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi pytania. Aby przejść do Quizu kliknij tutaj

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, psychologią, filozofią, lingwistyką, aktualnościami i ciekawostkami z Polski i ze Świata. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl, matkaziemia.ovh, ugotujmycos.pl, znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, kamerydrogowe.wlkp.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykonaj poniższe zadanie *