Działkowcy Stowarzyszenia Ogrodowego…


… im. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie rozpoczęli kolejny sezon walnym zebraniem sprawozdawczym, które odbyło się 1 kwietnia w sali RCK. Zebranie otworzył prezes Jan Lijewski – witając działkowców i zaproszonych gości: Marię Fojt z Okręgowego Zarządu PZD w Pile, burmistrza Romana Szuberskiego oraz radnych Katarzynę Erenz-Szpek, Krzysztofa Ostrowskiego i Sebastiana Kupidurę. Następnie wybrano przewodniczącego zabrania – Macieja Bosiackiego i protokolanta – Eugeniusza Majchrzaka. Prezes Lijewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016 r. Największym przedsięwzięciem była rozbudowa Domu Działkowca o pomieszczenie biurowe, którą wykonano już w 80%. Ponadto Stowarzyszenie Ogrodowe było reprezentowane przez delegacje, które uczestniczyły w uroczystościach państwowych oraz dożynkach. Na uroczystości z okazji 35-lecia Polskiego Związku Działkowców prezes Jan Lijewski i Kazimierz Kaniewski zostali uhonorowani dyplomami za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych. Z uwagi na nieobecność Katarzyny Szuberskiej, sprawozdanie finansowe odczytał Ryszard Michor. Przedstawił też preliminarz finansowy na 2017r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Polcyn zapoznała zebranych ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, oceniając pozytywnie działalności Zarządu w 2016 r. W kolejnym wystąpieniu prezes Jan Lijewski przedstawił plan pracy Zarządu na 2017r., a w nim: oświetlenie alei głównej, budowa boksów na gałęzie i bioodpady, dalsza wymiana siatki ogrodzeniowej, równanie drogi głównej oraz instalację monitoringu. Walne zebranie przyjęło uchwałę o podwyższeniu opłaty za wywóz śmieci do kwoty 35 zł od działki, natomiast pozostałe opłaty ogrodowe pozostały niezmienione. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście omawiając sprawy dotyczące Stowarzyszenia Ogrodowego jak również naszego miasta.

źródło: Goniec Rogoziński nr 08/662

(Odwiedzono 147 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *