CIS uchwalony

Uchwałą rady miejskiej postanowiono o utworzeniu od 1 marca 2016 roku samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie z siedzibą przy ulicy Nowej w Rogoźnie. Przedmiotem działania CIS, wg mocodawców, ma być
wykonywanie zadań gminy w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W ramach reintegracji zawodowej CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową, usługową oraz działalność wytwórczą
w rolnictwie. Źródłami przychodów własnych CIS ma być odpłatne wykonywanie zadań zleconych przez instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne. CIS może otrzymać dotację z budżetu Gminy Rogoźno w wysokości do 50% swoich kosztów działalności. To dużo, jakby każdy przedsiębiorca otrzymywał takie wsparcie kasa byłaby pusta a lokalni właściciele firm – wreszcie bogaci. Na początek CIS zostanie wyposażone w środki obrotowe w wysokości 150.000 zł – z dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Przekazano też na ten cel działkę o nr 1546/6 o powierzchni 0,1803ha
zabudowaną budynkiem w stanie surowym otwartym. Obszarem działania CIS ma być gmina Rogoźno, jednak dla „właściwej realizacji zadań i celów” może prowadzić działalność poza granicami Rogoźna. Pomysł jest w gruncie rzeczy przeznaczony dla tzw. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – np. stałych bezrobotnych, opuszczających więzienia, z problemem alkoholowym itp. Poprzez uczestniczenie w CIS mają mieć szansę na: kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych, nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu; przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich,
odzież ochronną i obuwie robocze, bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki ochrony indywidualnej, jeden nieodpłatny posiłek dziennie w trakcie pobytu, zaopatrzenie z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego. Kierownika CIS zatrudni i zwolni burmistrz. Wokół tematu CIS pojawiają się różne nazwiska, ale dwa przewijają się szczególnie często – wiceburmistrz Tomaszewska, która nie ukrywa, że to jeden z ważnych projektów oraz Marek Galczewski – znany w Rogoźnie
m.in. z pracy dyrektorskiej w RCK, z której w specyficznych okolicznościach został odwołany przez ówczesnego burmistrza Janusa.

źródło: Goniec Rogoziński nr 19/620

(Odwiedzono 157 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *