Baranek podsumował

Swoją działalność podsumowało Stowarzyszenie „Baranek”. 7 kwietnia 2014 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w świetlicy w Owczegłowach zebrali się członkowie stowarzyszenia. Wśród nich obecny był także z-ca burmistrza Rogoźna Krzysztof Ostrowski. Po przywitaniu przybyłych, prezes Krystyna Gromanowska przedstawiła
sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2013. Konkurs plastyczne-literacki „Wokół nas”, konkurs wypieków, piknik rodzinny na boisku w Owczegłowach, zainicjowanie plebiscytu na Rogozińskiego Wolontariusza Roku, biwak dla dzieci i młodzieży w Durowie to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności „Baranka”. Wartym wspomnienia jest także akces stowarzyszenia do Związku Stowarzyszeń „Polskiej Federacji Bocci Niepełnosprawnych”. W dalszej części omówione zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Po części sprawozdawczej jednogłośnie walne zebrania udzieliło zarządowi absolutorium. Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Rekomendowany przez prezes Krystynę Gromanowska skład personalny został zaakceptowany jednomyślnie. W skład zarządu kadencji 2014-2017 weszli: Krystyna Gromanowska – prezes, Karolina Władysiak – wiceprezes, Monika Gromanowska – wiceprezes, Łukasz Zaranek – sekretarz oraz Anna Matoga – skarbnik. Komisja rewizyjna pozostała w niezmienionym składzie: Magdalena Przybylska, Izabela Browarska oraz Artur Michalczak. Następnym punktem spotkania było przedstawienie zmian w statucie. Prezentacji dokonał Łukasz Zaranek. „Zmiany te zaistniały w związku z ubieganiem się stowarzyszenia Baranek o status Organizacji Pożytku Publicznego, a także jako Grupę Odnowy Wsi” – tłumaczył Zaranek. Do prezentowanych modyfikacji nie było uwag, dlatego też jednogłośnie zostały one przyjęte przez walne zebranie. Wśród podejmowanych uchwał przyjęta została również ta, która wyznaczała panią Ewelinę Kowalską na lidera Grupy Odnowy Wsi. Na zakończenie, prezes Baranka Krystyna Gromanowska podziękowała wszystkim członkom stowarzyszenia za niestrudzoną pracę nad wszystkimi przedsięwzięciami realizowanymi w ubiegłym roku, za wkład czasu i wysiłku oraz zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.
baranek-walne-zebranie-2014
źródło: Goniec Rogoziński nr. 10/585

(Odwiedzono 36 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *