50 lat obchodziło rogozińskie WOPR

wopr motorowkaW oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu nr 74 Głównego Komitetu Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 11 kwietnia 1962 roku mówiące o powołaniu Komisji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Ogólnopolskiego Komitetu Upowszechniania Pływania w Rogoźnie powstała w dniu 18 czerwca 1966 roku pierwsza Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednostka ta rozpoczęła swoją działalność jako drużyna podległa Oddziałowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Obornikach. Jej terenem działania zostały wody Jeziora Rogozińskiego (36 hektarów powierzchni) i Jeziora Budziszewskiego (48 ha). W 1976 roku, w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju, drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie przeszła bezpośrednio pod Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pile z siedzibą w Chodzieży. W tym czasie w szeregach rogozińskiego WOPR-u było już pięćdziesięciu czterech członków. Decyzją ogółu członków postanowiono utworzyć w Rogoźnie Oddział Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego pierwszym prezesem został kolega Zbigniew Geisler i funkcję tę sprawował aż do maja 1991 roku, tj. do momentu Zjazdu Oddziału i wyboru nowych władz. Pierwsza siedziba rogozińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego była zlokalizowana w Szkole Podstawowej nr 2. Następnym krokiem w rozwoju bazy dla Oddziału było przeniesienie jej siedziby do budynku byłej „rybakówki”, a ukoronowaniem starań o nową siedzibę stało się przekazanie na czas nieokreślony przez dyrekcję Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet-Rofama” hangaru na terenie ośrodka wypoczynkowego tej firmy nad Jeziorem Rogozińskim z pomieszczeniami umożliwiającymi magazynowanie sprzętu na okres zimowy oraz prowadzenie działalności szkoleniowo-oświatowej w sezonie letnim. Na okres ten przypada największy rozkwit Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie. W tym czasie organizacja liczyła około stu członków, w tej sytuacji na wniosek członków WOPR z walnego zebrania skierowany do zarządu wojewódzkiego w ciągu roku powołany zostaje oddział w Rogoźnie. Niestety, sytuacja jaka zaistniała na początku lat dziewięćdziesiątych spowodowała rozpad oddziału. W 1991 roku ze stuosobowego oddziału zostało zaledwie dwudziestu sześciu członków. Oddział Środowiskowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie został reaktywowany po wielu latach – powstał 14 stycznia 2000 r na bazie dotychczas działających drużyn. W styczniu 2002 r nowy Zarząd Oddziału Środowiskowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia  Ratunkowego w Rogoźnie złożył do Sądu Rejonowego w Poznaniu, Wydział XXII Krajowego Rejestru Sądowego, wniosek o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń. Postanowieniem tego Sądu z dnia 27 marca 2002 r Oddział Środowiskowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie został wpisany do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych pod numer 103337. Wraz z powyższym wpisem został również zatwierdzony statut, w oparciu o który oddział prowadzi swą działalność. Oddział Środowiskowy WOPR w Rogoźnie prowadzi działalność zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym, a w szczególności ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz innymi przepisami z zakresu ratownictwa wodnego.

źródło: Goniec Rogoziński nr 39/640
foto: rogozno.pl

(Odwiedzono 15 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Opublikował: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *