50 lat obchodziło rogozińskie WOPR


wopr motorowkaW oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu nr 74 Głównego Komitetu Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 11 kwietnia 1962 roku mówiące o powołaniu Komisji Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Ogólnopolskiego Komitetu Upowszechniania Pływania w Rogoźnie powstała w dniu 18 czerwca 1966 roku pierwsza Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednostka ta rozpoczęła swoją działalność jako drużyna podległa Oddziałowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Obornikach. Jej terenem działania zostały wody Jeziora Rogozińskiego (36 hektarów powierzchni) i Jeziora Budziszewskiego (48 ha). W 1976 roku, w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju, drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie przeszła bezpośrednio pod Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pile z siedzibą w Chodzieży. W tym czasie w szeregach rogozińskiego WOPR-u było już pięćdziesięciu czterech członków. Decyzją ogółu członków postanowiono utworzyć w Rogoźnie Oddział Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego pierwszym prezesem został kolega Zbigniew Geisler i funkcję tę sprawował aż do maja 1991 roku, tj. do momentu Zjazdu Oddziału i wyboru nowych władz. Pierwsza siedziba rogozińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego była zlokalizowana w Szkole Podstawowej nr 2. Następnym krokiem w rozwoju bazy dla Oddziału było przeniesienie jej siedziby do budynku byłej „rybakówki”, a ukoronowaniem starań o nową siedzibę stało się przekazanie na czas nieokreślony przez dyrekcję Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet-Rofama” hangaru na terenie ośrodka wypoczynkowego tej firmy nad Jeziorem Rogozińskim z pomieszczeniami umożliwiającymi magazynowanie sprzętu na okres zimowy oraz prowadzenie działalności szkoleniowo-oświatowej w sezonie letnim. Na okres ten przypada największy rozkwit Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie. W tym czasie organizacja liczyła około stu członków, w tej sytuacji na wniosek członków WOPR z walnego zebrania skierowany do zarządu wojewódzkiego w ciągu roku powołany zostaje oddział w Rogoźnie. Niestety, sytuacja jaka zaistniała na początku lat dziewięćdziesiątych spowodowała rozpad oddziału. W 1991 roku ze stuosobowego oddziału zostało zaledwie dwudziestu sześciu członków. Oddział Środowiskowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie został reaktywowany po wielu latach – powstał 14 stycznia 2000 r na bazie dotychczas działających drużyn. W styczniu 2002 r nowy Zarząd Oddziału Środowiskowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia  Ratunkowego w Rogoźnie złożył do Sądu Rejonowego w Poznaniu, Wydział XXII Krajowego Rejestru Sądowego, wniosek o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń. Postanowieniem tego Sądu z dnia 27 marca 2002 r Oddział Środowiskowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie został wpisany do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych pod numer 103337. Wraz z powyższym wpisem został również zatwierdzony statut, w oparciu o który oddział prowadzi swą działalność. Oddział Środowiskowy WOPR w Rogoźnie prowadzi działalność zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym, a w szczególności ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz innymi przepisami z zakresu ratownictwa wodnego.

źródło: Goniec Rogoziński nr 39/640
foto: rogozno.pl

(Odwiedzono 64 razy, 1 wizyt dzisiaj)

Autor: admin

Nazywam się Krzysztof Milewski. Mieszkam w Rogoźnie Wielkopolskim. Interesuję się lokalnymi sprawami, prowadzeniem stworzonych przeze mnie stron internetowych, gołębiami pocztowymi, psychologią, filozofią, rolnictwem ekologicznym, naturalnym budownictwem. Zapraszam do odwiedzenia moich stron: nowapiosenka.pl , matkaziemia.ovh , domygwiazd.pl , ugotujmycos.pl , znanepary.pl, darmowy-portal-randkowy.pl, katolickierandki.eu, kontrowersje.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *